Allmänna villkor

Villkor för webbdesign, support samt integritetspolicy
Vilkoren reviderade den 13 feb 2020

Kort om offerter

  • Offerter gäller under 14 dagar från det att de ställts ut.
  • Offerterna hänvisar till villkoren på denna sidan.
  • Accept av avtal sker via email eller signering i Kivra.
  • Innehåll delas via Slack eller anvisad molntjänst. Använd alltid anvisad epostadress.
  • Feedback sker via epost och chatt. Besvara i befintliga konversationer, starta inte nya diskussioner. Jag vill inte ju tappa inte bort något av era svar.

Villkor för webbdesign

Jag hänvisar till detta avtal i min offert. När ni godkänner offerten accepterar ni villkoren enligt nedan.

SAMMANFATTNING:

Jag kommer alltid att göra mitt bästa för att uppfylla era behov och uppfylla era förväntningar, men det är viktigt att ha saker nedskrivna så att vi båda vet vad som är vad, vem som ska göra vad och när, och vad som händer om något går fel.

I detta avtal kommer ni inte hitta några komplicerade juridiska termer eller långa passager av oläslig text. Jag har ingen önskan att lura er att underteckna något som ni kanske senare ångrar. Vad jag vill uppnå är vad som är allra bäst för båda parter, både nu och i framtiden.

VAD GÖR BÅDA PARTERNA?

Ni har befogenhet att ingå detta avtal på uppdrag av er själv, ert företag eller er organisation.

Ni kommer att ge mig de tillgångar och information som jag behöver för att slutföra projektet och ni kommer att göra detta när jag ber er om det och i de format jag ber om.

Ni kommer att kunna granska mitt arbete, ge feedback och godkännande i god tid. Ni besvarar mina frågor via email så fort ni hinner.

Köper ni tema, plugin, kod eller andra komponenter är ni skyldig att ha en giltig och aktuell licens för dessa, och förse mig med inloggningar så att jag kan hålla dessa aktuella.

Tidsfrister arbetar på två sätt, så att ni också är bunden av datum vi sätter ihop. Ni accepterar också att hålla er till den betalningsplan som anges i offerten.

Jag har erfarenhet och förmåga att göra allt vi har kommit överens om och jag ska utföra allt på ett snabbt och professionellt sätt.

Jag bygger hemsidan på en dold utvecklingsserver som ni får full insyn i. Denna är vare sig sökbar eller offentlig.

Jag strävar efter att uppfylla den tidsfrist som är avtalad och bibehålla sekretessen för allt ni ger mig.

DESIGNPROCESSEN

Jag skapar en grunddesign som är responsivt och anpassar sig till olika skärmstorlekar. Jag bygger sidor med WordPress, världens mest använda CMS, med temat Divi, ett av världens mest använda teman.

Mitt arbete genomsyras av säkerhet och långsiktighet. Jag använder endast komponenter som är bra och aktuella när jag skapar webbsidan, och vars upphovsmän ger bra support.

Jag har rätt att anlita underleverantör för hela eller delar av projektet. Jag ansvarar för dessa, och de ikläder sig samma ansvar enligt detta avtal.

Ni får kontinuerligt möjlighet att följa projektets gång och ge feedback. Det ligger i ert intresse att besvara email så fort ni kan för att hålla den tidsplan vi kommer överens om. Förseningar orsakade av försenade svar på frågor via email är kundens ansvar.

Om det vid något skede sker att ni ändrar er om vad ni vill ska levereras och/eller inte är nöjd med den riktning mitt arbete tar, betalar ni mig fullt ut för den tid som jag har arbetat för er och så avslutar vi samarbetet.

TEXT- OCH BILDINNEHÅLL

Mitt pris gäller under förutsättningen att bilderna är anpassade för användning på webben (godkända format: jpeg eller png) och att texterna är kompletta, strukturerade, översatta och färdiga att användas (format: doc, rtf eller txt). Krävs det att jag bearbetar innehållet debiterar jag för detta enligt aktuell timtaxa.

KOMPATIBILITET MED WEBBLÄSARE I DATORER

Jag testar designen med senaste versionerna av webbläsare för MacOS och Windows. Med Safari, Chrome och Edge för Mac, och med Chrome och Edge för Windows. Om ni behöver kompatibilitet för en annan webbläsare, kan jag offerera detta separat.

KOMPATIBILITET MED MOBILA WEBBLÄSARE

Jag testar er hemsida i de vanligaste skärmstorlekarna på mobila enheter, och med Safari för IOS och med Google Chrome för Android. Jag kan inte testa sidan i Blackberry, Windows eller ovanliga Android-enheter eller andra mobila webbläsare.

SÖKMOTOROPTIMERING (SEO)

Jag kan inte garantera er bra sökresultat hos Google. Men de webbplatser jag bygger är tillgängliga för sökning av alla sökmotorer. Jag lägger in textutdrag och er delningsbild till sociala media enligt principerna för metadata och OpenGraph.

ÄNDRINGAR OCH REVISIONER

Jag vill aldrig begränsa er förmåga att ändra er. Riktpriset i detta avtalet grundar sig på den tid som jag uppskattar att jag behöver för att utföra allt Ni har berättat för mig att Ni vill uppnå, men jag är gärna flexibel. Om Ni vill ändra er eller lägga till något nytt, ger jag er en separat offert och anger nödvändig tidsåtgång för dessa.

HOSTING OCH DOMÄNNAMN

Domännamn kan bokas av mig och överflyttas till er efter att slutfakturan betalats. Webbhotell bokas alltid i ert namn. Om jag väljer webbhotell ingår normal arbetstid för installationen. Om ni redan har domännamn och webbhotell, och installationen där tar längre tid än en halvtimme, har jag rätt att debitera er för faktisk arbetstid.

SUPPPORT EFTER DRIFTSÄTTNING

En WordPress-installation får aldrig försummas avseende teknisk support. Efter lansering ingår support de 14 första dagarna. Om vi inte avtalat annat, övergår supporten automatiskt i ett Supportavtal (länk). Vill ni sköta om supporten själv? Meddela mig inom dessa 14 dagar för att bli registrerad som sidans administratör.

LICENSER

Under tiden vi har ett pågående samarbete ingår licens för temat Divi (och pluginen Divi Builder, Monarch och Bloom). Upphör vår affärsrelation måste ni köpa en egna licenser för att kunna uppdatera dem på egen hand.

Licenser för de plugin som ingår i uppdraget ingår det första året. Därefter kan ni ta över ansvaret eller så debiterar jag er för en andel i licenskostnaden årsvis i förskott. Upphör betalningen så avaktiveras licensen.

LEGALA SAKER

Jag kommer att utföra mitt arbete i enlighet med god branschpraxis och men en standard som förväntas från en kvalificerad person med relevant erfarenhet. Jag äger rätt att samarbeta med andra i detta projektet. Dessa ikläder sig samma ansvar gentemot er som jag gör.

Jag kan inte garantera att mitt arbete kommer att vara felfria och så jag kan inte hållas ansvarig för er eller för tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador.

Jag kan inte ansvara för om en leverantör av kod, tema eller plugin inte fullgör sina plikter eller om en funktion uteblir som de utlovade och avtalade om vid köpet av dessa, oavsett anledning.

Ert ansvar gentemot mig begränsas till det som skall betalas enligt detta kontrakt och Ni kommer inte bli föremål för mig eller någon tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador, även om jag har informerat er om dem.

Slutligen, om någon bestämmelse i detta kontrakt skulle vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, skall den bestämmelsen avskiljas från detta avtal och inte påverka giltigheten och genomförbarheten av återstående bestämmelser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bara för att vara tydlig, ”immateriella rättigheter” avser alla patent, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätt (inklusive rättigheter i programvara) och närstående rättigheter, varumärken, domännamn på Internet, rättigheter i design, databasrättigheter, rättigheter i konfidentiell information (inklusive know-how) och alla andra immateriella rättigheter.

Först garanterar ni att alla delar av den text, bilder eller grafik ni anger, antingen ägs av er själv eller att ni har tillåtelse att använda dem. När ni ger text, bilder eller grafik till mig samtycker ni till att skydda mig från alla krav från en tredje parts immateriella rättigheter.

Jag garanterar att alla delar av det arbete jag levererar till er antingen ägs av mig eller jag har fått tillstånd att ge dem till er. När jag förser er med text, bilder eller annan grafik, är vi överens om att skydda er från alla anspråk från tredje parts immateriella rättigheter.

Förutsatt att Ni har betalat för det arbete och att detta avtal har avslutats, tilldelar jag er alla immateriella rättigheter på följande sätt: Ni äger webbplatsen jag designar plus de visuella element som jag skapar för sidan. Källfilerna och färdiga filer lagras på ert webbhotell i en speciell mapp eftersom jag inte är skyldig att behålla en kopia.

Jag kommer att äga alla immateriella rättigheter som jag har utvecklat före, eller utvecklas separat från detta projekt och inte betalas av er. Jag kommer att äga den unika kombinationen av dessa element som utgör en komplett design, om vi inte kommer överens om annat.

VISA UPP MITT ARBETE

Jag älskar att stila med mitt arbete, så jag förbehåller mig rätten att visa alla aspekter av mitt kreativa arbete, inklusive skisser, work-in-progress och det färdiga projektet i min portfolio, sociala media och på egna och andras webbplatser. Om ni inte medger detta, meddela mig. Har ni skrivit en recension efteråt får jag lov att publicera denna med ert namn, länk och er bild. Publicering av recensioner på Facebook och Trustpilot regleras av respektive sajt.

BETALNINGSPLAN

Jag är övertygad på att Ni förstår hur viktigt det är att Ni betalar mina fakturor omgående, eftersom jag är ett litet företag. Jag utfärdar fakturor elektroniskt och Ni betalar till något av de konton som anges i fakturan inom 10 dagar efter fakturadatum. Ni står för era avgifter för överföring till våra konton.

50% av riktpriset skall alltid betalas i förskott. Inget arbete inleds innan betalningen är bokförd på kontot.

För projekt som tar kortare tid än en månad att slutföra: Slutfaktura med avdrag för förskott plus ersättning för utförda extra arbeten betalas efter att ni godkänt mitt arbete. Detta skall vara avklarat innan vi lanserar sidan.

Projekt som beräknats att kräva längre tid tid än en månad eller som av någon anledning blir försenat: Jag förbehåller mig rätten att delfakturera en månad efter uppstart på motsvarande 30% av riktpriset. Innan lansering av webbplatsen skall då resterande 20% plus ersättning för utförda extra arbeten vara betald.

ÄNDRINGAR

Ändringar i våra villkor kan kanske behövas av olika skäl. Sker detta meddelar jag det via email. Har ni invändningar emot dessa måste ni meddela mig inom 8 dagar efter att ni fått emailet eller nyhetsbrevet. Annars gäller de nya villkoren direkt, och även för innevarande projekt.

MEN VAR ÄR ALLT DET HEMSKA FINSTILTA?

Precis som en parkeringsbiljett, kan ingen av oss överföra detta avtal till någon annan utan den andres tillåtelse.

Vi är båda överens om att vi kommer att följa alla relevanta lagar och förordningar i samband med inom ramen för detta avtal och inte orsaka andra att bryta relevanta lagar och förordningar.

Även om språket är enkelt är båda parters avsikter allvarliga och vårt avtal är ett juridiskt bindande dokument.

Villkor för serviceavtal

TILLSTÅND

Ni engagerar mig som en oberoende leverantör att utföra det arbete som beskrivs i det paket eller tjänst som ni har köpt.

Det är nödvändigt att få tillgång till er webbplats, därför tillåter ni att jag, eller den jag anlitar, att få tillgång till alla kataloger och filer hos ert webbhotell inklusive skrivbehörigheter, samt tillstånd att installera extra och nödvändiga WordPress-tillägg och ordna rutiner för att sköta om avtalade tjänster. Tema, plugin, kod eller andra komponenter som ni köpt i ert namn ser ni att ha en aktuell licens för. Inloggningar relaterat till detta förser ni mig med. Ni ger mig förtroende och rätten att själv avgöra hur och när uppdraget ska utföras. 

PRISER OCH BETALNINGAR

Vid beställning godkänner ni att jag får debitera er via faktura. Fakturan skall betalas innan aktuell avtalsperiod. Alla priser och villkor kan ändras, och detta meddelas i god tid innan via email, nyhetsbrev i inlägg på Facebooksidan eller i bloggen

Ej utnyttjade fria minuter överförs till kommande månad. För serviceavtal gäller dagspris, precis som med timmar i timbankar. Temalicens ingår inte i avtalet, det åvilar kunden att själv betala för.

Kund som inte bokar ett serviceavtal, tar eget ansvar för det dagliga arbetet, uppdaterar sidans komponenter och hanterar säkerhet och backup. Beställer kunden arbete av mig debiterar jag detta enligt ordinarie timtaxa, med tillägg för jourtid. Faktura sker månadsvis och fakturaavgift tillkommer.

UPPSÄGNING OCH ÅTERBETALNINGAR

Serviceavtal, fria minuter och timbankar kan utnyttjas tills de förbrukats. Timbankar kan överföras till webbplatser som ni själv äger, dock ej till annan kund.

AVSLAG AV SERVICE

Jag förbehåller mig rätten att vägra service till webbplatser som innehåller olagligt, stötande, obscent, hatiskt, skadligt innehåll eller av någon annan orsak.

TREDJE PART ELLER ÄNDRINGAR AV KUNDEN

Med en WordPress-webbplats kan ni som administratör själv redigera innehållet samt uppdatera tema och tillägg.

Om någon annan än jag eller mina underleverantörer arbetar med webbplatsen skadar designen eller försämrar synlighet eller funktion, debiteras den extra tid som går åt för att återställa enligt timtaxa. Minsta debitering är en timme.

ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNING

Även om det finns begränsningar för de garantier som vi kan erbjuda, är mycket viktigt för mig att ni blir nöjd. Läs och förstå mina ansvarsgränser innan ni beställer tjänster.

Jag garanterar inte, representerar eller garanterar att funktionerna i era webbsidor eller er webbplats på Internet kommer att kunna uppfylla era krav eller att driften av webbsidor fungerar utan avbrott eller felfritt.

Ni samtycker uttryckligen att er användning av, eller oförmåga att använda de funktioner som finns i dessa webbsidor eller webbplats på Internet sker på er egen risk. Funktionerna för webbsidor och webbplatser som skapats för er tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig” för er användning, utan garantier av något slag. Hela risken för kvaliteten och utförandet av webbsidor och webbplats åvilar er som kund.

I den mån det inte är förbjudet enligt lag, kommer jag under inga omständigheter att vara ansvarig gentemot kunden eller någon tredje part för eventuella skador, inklusive; men inte begränsat till; förluster, förlorade besparingar, förlust av data, avbrott i verksamheten, eller oförutsedda följdskador eller särskilda skador till följd av driften av eller oförmåga att använda dessa webbsidor eller webbplats, oavsett orsak, även om jag har informerats om risken för sådana skador.

Jag representerar inte eller garanterar att funktionerna i webbsidor eller webbplats kommer att vara fria från förlust, skador, attacker, virus, störningar, säkerhetsintrång, och jag frånsäger mig allt ansvar i samband med detta. 

Om kund inte förlänger temalicensen när dess support upphör kan vi inte fullfölja vårt ansvar enligt detta avtalet. Då övergår det fulla ansvaret på kunden tills licensen förlängts. Supportavtalet återupptas först då temalicens betalats. 

Detta avtal regleras av lokal lagstiftning utan hänsyn till dess lagar och regler. Ni samtycker uttryckligen att alla anspråk eller tvister med jag eller som på något sätt skapas för användning av era skapade webbsidor eller webbplats på Internet regleras av lokal domstol.

GODKÄNNANDE

Observera att genom att beställa och betala ett avtal, godkänner ni dessa användarvillkor som de är skrivna här. Jag förbehåller mig rätten att ändra eller uppdatera villkoren utan förvarning.

Kunden godkänner villkoren i detta avtal i eget namn eller på uppdrag av dennes organisation eller företag. Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna.

Integritetspolicy

Webbplatsens adress är: https://jolico.se. Sidan drivs och ägs av Johan Linder, info@jolico.se.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR JAG IN OCH VARFÖR?

Kommentarer:
När ni kommentarer ett inlägg sparas er kommentar, er ip-adress och en user-agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Profilbild:
En anonymiserad sträng som skapats utifrån er e-postadress sänds till tjänsten Gravatar för att avgöra om ni finns registrerad där. Integritetspolicyn för Gravatar finns att läsa här. När er kommentar har godkänts kommer er profilbild att visas publikt med med er kommentar.

Kontaktformulär:
När ni fyller i ett kontaktformulär ger ni mig tillgång till denna information så att jag kan besvara er förfrågan och hjälpa er vidare. Om ni lämnar en kommentar kan ni välja att spara ert namn, e-postadress och webbplats i en cookie-fil. Detta för att ni inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång ni kommenterar.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser:
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex videoklipp, bilder, artiklar osv). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in information om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka er interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av er interaktion med detta inbäddade innehåll om ni har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Köp på webbplatsen:
Jag kan erbjuda köp av varor och tjänster på webbplatsen. Leverantörer av respektive betalsystem agerar som ombud för mig och hanterar er information enligt mina villkor. Ingen känslig information som t.ex kortdata eller kontonummer sparas på webbplatsen. Jag får bara veta att ni betalat.

ANVÄNDER SIDAN COOKIES?

En cookie är en liten textfil som sidan skapar och sparar i er dator. Endast jag kan få tillgång till denna filen. Ni kan ställa in er webbläsare så att den avvisar cookies eller visar när de skickas (i inställningarna till er webbläsare finns vägledning om hur ni gör). Om ni avvisar cookies kan resultatet bli att ni inte kan använda vissa delar av sajten och att ni inte erhåller personlig information.

Sidan använder cookies för följande syften:

Nödvändiga cookies – dessa cookies är obligatoriska för att kunna använda funktioner på hemsidan, t.ex att logga in. Dessa cookies sparar ingen personlig information.

Funktionsrelaterade cookies – dessa cookies medger att jag kan erbjuda tjänster på hemsidan, såsom kommentarer eller köp på hemsidan. Till exempel kan de komma ihåg ert namn och epost så att ni inte behöver skriva in dem nästa gång ni kommenterar.

Analyscookies – dessa cookies används för att spåra användning och prestanda av webbplatsen och dess tjänster.

Ni kan ta bort sparade cookies genom din webbläsares inställningar. Alternativt kan ni kontrollera tredjepartscookies genom optout.aboutads.info eller youronlinechoices.com. För mer information om cookies, besök allaboutcookies.org.

VAD GÄLLER FÖR NYHETSBREVET?

Jag kan erbjuda besökare att prenumerera på mitt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet används för information om mina tjänster och supportrelaterade frågor.

Nyhetsbrevet hanteras av tredje part som hanterar er information som mitt ombud. Allt hanteras säkert och delas inte med utomstående. Uppsägning av nyhetsbrevet eller ändring av er information sker via länkar i nyhetsbrevet.

MARKNADSFÖR JAG TJÄNSTER TILL BARN?

Jag samlar inte aktivt in data från barn eller minderåriga. Jag marknadsför inte tjänster till barn och minderåriga.

HUR ANALYSERAR JAG TRAFIKEN TILL HEMSIDAN?

Sidan använder Google för att mäta trafiken på webbplatsen. Vid ert första besök på sidan har ni möjlighet att godkänna cookies eller inte.

Google har sin egen integritetspolicy (länk). Om ni inte längre vill bli spårad av Google Analytics, besök deras opt-out sida.

 HUR LÄNGE SPARAR JAG ER INFORMATION?

Om ni skriver en kommentar sparas den och dess metadata utan tidsgräns. Anledningen till detta är att jag behöver kunna hantera uppföljningskommentarer automatiskt. Epostar ni mig i ett ärende behåller jag denna information så länge det krävs för att fullgöra mitt avtalade ansvar och ge er erforderlig support efter köpet.

HUR KONTROLLERAR NI SKRÄPKOMMENTARER?

Kommentarer kontrolleras automatiskt av Akismet, en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

VILKA RÄTTIGHETER HAR NI ÖVER ER INFORMATION?

Ni kan begära ett utdrag med de uppgifter webbplatsen har sparat om er. Ni kan också begära att jag tar bort alla personuppgifter jag har sparat om er, t.ex konversationer via email och chatt. Detta omfattar inte uppgifter som jag är tvungna att spara av administrativa och legala skäl, eller av säkerhetsändamål.

HUR HANTERAR JAG PERSONLIG INFORMATION?

Jag delar inte med mig av personuppgifter till andra parter. Jag vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att er data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Jag vare sig säljer inte, byter, eller överför er personliga information till några utomstående. Detta inbegriper inte betrodd tredje part som hjälper mig att driva min hemsida, bedriva min verksamhet eller ge service till er, så länge dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell, i enligt med ingångna avtal och innehållet i denna policy. Jag kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om jag är skyldig att göra det enligt lag eller om ni har godkänt att jag gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

HUR HANTERAR JAG DATASÄKERHETEN?

Jag strävar alltid efter att behandla er information inom EU. Informationen kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i land utanför EU av annan leverantör eller underleverantör. Då jag är fast beslutna att alltid skydda er information, kommer jag att vidta alla rimliga legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att er information hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU.

Jag vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda er information. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk. Trafiken mellan er och hemsidan är krypterad med SSL (https). Endast de med speciell auktorisation till de systemen kan få tillgång till dessa.

Jag följer generella normer vad gäller datasäkerhet och att skydda informationen som ni delar med mig. Detta gäller både i överföring, hantering och lagring. Ni bör vara medveten om att ingen överföring av information på internet är 100% säker. Jag eftersträvar att använda accepterade affärsmässiga metoder för att skydda er personliga information, men jag kan aldrig garantera full säkerhet.

ERA RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING:

Ni kan begära utdrag av de uppgifter ni skulle vilja veta och verifiera den information jag har om er.

Ni har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om er själv.

Ni har rätt att begära radering av er information för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för mig som hindrar mig från att omedelbart radera delar av er information. Dessa skyldigheter härrör från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftning. Jag blockerar då den information, som jag är skyldig att spara, från att kunna användas för andra syften än att uppfylla mina legala skyldigheter.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Har ni några frågor angående dataskyddet och hur jag hanterar er säkerhet och era rättigheter, kontakta Jolico, info@jolico.se.

Har vi inte gjort tillräckligt, vänligen kontakta Datainspektionen, tel 08-657 61 00, eller via email
datainspektionen@datainspektionen.se.

Pin It on Pinterest