Ring oss på 08-501 64 020 – vi är på plats idag mellan 07-12. Dock stängt under utbildning och möten.

Allmänna villkor

Reviderade 26 dec 2021

Sammanfattning

• Offerter gäller 14 dagar från det att de ställts ut.
• Offerterna hänvisar till villkoren på denna sidan.
• Accept av avtal sker via er bekräftelse i email.
• Jolico är ett privat bolag med säte i Hong Kong.

• Innehåll delas via Slack, Wetransfer, Filemail, Google Drive eller annan molntjänst. Använd alltid anvisad epostadress.

• Feedback sker via epost & chatt. Besvara i befintliga konversationer så starta inte nya diskussioner. Vi vill inte tappa inte bort något av era svar.

Villkor för webbdesign

När ni godkänner offerten accepterar ni samtidigt dessa villkoren.

SAMMANFATTNING:

Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att uppfylla era behov och uppfylla era förväntningar, men det är viktigt att ha saker nedskrivna så att vi båda vet vad som är vad, vem som ska göra vad och när, och vad som händer om något går fel.

I detta avtal kommer ni inte hitta några komplicerade juridiska termer eller långa passager av oläslig text. Vi har ingen önskan att lura er att underteckna något som ni kanske senare ångrar. Vad vi vill uppnå är vad som är allra bäst för båda parter, både nu och i framtiden.

VAD GÖR BÅDA PARTERNA?

• Ni har befogenhet att ingå detta avtal på uppdrag av er själv, ert företag eller er organisation.

• Ni kommer att ge oss de tillgångar och information som vi behöver för att slutföra projektet och ni kommer att göra detta när vi ber er om det och i de format vi ber om.

• Ni kommer att kunna granska vårt arbete, ge feedback och godkännande i god tid.

• Ni besvarar våra frågor via email så fort ni hinner. Vi förutsätter att ni läser er epost dagligen under projektets gång. Blir projektet försenat pga sen återkoppling kommer det absolut att påverka vår leveranstid.

• Tidsfrister arbetar på två sätt, så att ni också är bunden av datum vi sätter ihop. Ni accepterar också att hålla er till den betalningsplan som anges i offerten.

• Vi har erfarenhet och förmåga att göra allt vi har kommit överens om och vi ska utföra allt på ett snabbt och professionellt sätt.

• Vi bygger webbsidan på en dold utvecklings-server som ni får full insyn i. Denna är vare sig sökbar eller offentlig.

• Vi strävar efter att uppfylla den tidsfrist som är avtalad och bibehålla sekretessen för allt ni ger oss.

DESIGNPROCESSEN

Vi skapar en grunddesign som är responsiv och anpassar sig till olika skärmstorlekar. Vi bygger med WordPress, världens mest använda CMS, med temat Divi, ett av de mest använda WordPress-teman.

Vårt arbete genomsyras av säkerhet och långsiktighet. Vi använder endast tillägg som är säkra och dagsaktuella, och vars upphovsmän ger oss bra support.

Vi har rätt att anlita underleverantör för hela eller delar av projektet. Vi ansvarar för dessa, och de ikläder sig samma ansvar som vi enligt detta avtal.

Ni får kontinuerligt möjlighet att följa projektets gång och ge feedback. Det ligger i ert intresse att besvara email så fort ni kan för att hålla den tidsplan vi kommer överens om. Förseningar orsakade av sena svar på våra frågor är ert ansvar.

Om det vid något skede sker att ni ändrar er om vad ni vill ska levereras och/eller inte är nöjd med den riktning vårt arbete tar, betalar ni oss fullt ut för den tid som vi har arbetat för er och så avslutar vi samarbetet.

TEXT- OCH BILDINNEHÅLL

Vårt pris gäller om bildmaterialet är av formaten jpeg och png och levereras som separata källfiler, dvs inte inbäddade i Word-, pdf- eller andra filer. Dessutom förutsätter vi att era texter är kompletta, strukturerade, översatta och färdiga att användas. Vi godkänner email, doc, rtf eller txt – pdf bör undvikes. All extra bearbetning av innehållet debiteras enligt timtaxa.

KOMPATIBILITET MED WEBBLÄSARE I DATORER

Vi testar webbsidor med senaste versionerna av de vanliga webbläsarna för MacOS och Windows. Om ni behöver kompatibilitet i annan webbläsare, kan vi offerera detta separat.

KOMPATIBILITET MED MOBILA WEBBLÄSARE

Vi testar webbsidan i mobila enheter med normala skärmstorlekar och med vanliga webbläsare. Vi kan inte testa i Blackberry, Windows eller ovanligare Android-enheter eller andra mobila webbläsare.

SÖKMOTOROPTIMERING (SEO)

Vi kan inte garantera er bra sökresultat hos Google. Men de webbsidor vi bygger är tillgängliga för sökmotorer. Vi lägger in textutdrag och en delningsbild enligt principerna för OpenGraph.

ÄNDRINGAR OCH REVISIONER

Vi vill aldrig begränsa er förmåga att ändra er. Riktpriset i offerten grundar sig på den tid som vi uppskattar att vi behöver för att utföra allt Ni har berättat att Ni vill uppnå, men vi är gärna flexibla. Om Ni vill ändra er eller lägga till, ger vi er en separat offert för dessa.

HOSTING OCH DOMÄNNAMN

Domännamn som bokas av oss överflyttas till er efter att slutfakturan betalats. Webbhotell bokas direkt i ert namn. Om vi väljer leverantör för detta ingår detta i priset. Om ni redan äger domännamn och webbhotell, och om arbetet med installation eller ompekning tar längre tid än 30 min, har vi rätt att debitera för faktisk arbetstid.

SUPPPORT EFTER DRIFTSÄTTNING

En webbsida får aldrig försummas avseende teknisk support. Efter lansering ingår teknisk support de 14 första dagarna. Om vi inte avtalat annat, övergår supporten automatiskt i ett avtal. Vill ni själv sköta om supporten? Meddela oss inom dessa 14 dagarna för att bli registrerad som webbsidans administratör.

LICENSER

Under tiden vi har en pågående affärsrelation ingår licens för temat Divi (och pluginen Divi Builder, Monarch och Bloom). Upphör vår affärsrelation måste ni köpa egna licenser för att kunna uppdatera dem på egen hand.

Licenser för de plugin som ingår i uppdraget ingår det första året. Därefter kan ni ta över ansvaret eller så debiterar vi er för en andel i licenskostnaden årsvis i förskott. Upphör betalningen så avaktiveras licensen.

LEGALA SAKER

Vi kommer att utföra vårt arbete i enlighet med god branschpraxis och på standard som förväntas från en kvalificerad firma med relevant erfarenhet. Vi äger rätt att samarbeta med andra i detta projektet. Dessa ikläder sig samma ansvar som vi gör.

Vi kan inte garantera att vårt arbete kommer att vara felfria och så vi kan inte hållas ansvarig för er eller för tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador.

Ert ansvar gentemot oss begränsas till det som skall betalas enligt detta kontrakt och ni kommer inte bli föremål för oss eller tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador, även om vi har informerat er om dem.

Slutligen, om någon bestämmelse i detta kontrakt skulle vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, skall den bestämmelsen avskiljas från detta avtal och inte påverka giltighet och genomförbarhet av återstående bestämmelser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bara för att vara tydlig, ”immateriella rättigheter” avser alla patent, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätt (inklusive rättigheter i programvara) och närstående rättigheter, varumärken, domännamn på Internet, rättigheter i design, databasrättigheter, rättigheter i konfidentiell information (inklusive know-how) och alla andra immateriella rättigheter.

Först garanterar ni att alla delar av den text, bilder eller grafik ni anger, antingen ägs av er själv eller att ni har tillåtelse att använda dem. När ni ger oss text, bilder eller grafik till mig samtycker ni till att skydda oss från alla krav från en tredje parts immateriella rättigheter.

Vi garanterar att alla delar av det arbete jag levererar till er antingen ägs av oss eller vi har fått tillstånd att ge dem till er. När vi förser er med text, bilder eller annan grafik, är vi överens om att skydda er från alla anspråk från tredje parts immateriella rättigheter.

Förutsatt att Ni har betalat för det arbete och att detta avtal har avslutats, tilldelar vi er alla immateriella rättigheter på följande sätt: Ni äger webbplatsen vi designar plus de visuella element som vi skapar för sidan. Källfilerna och färdiga filer lagras på ert webbhotell i en speciell mapp eftersom vi inte är skyldiga att behålla en kopia.

Vi kommer att äga alla immateriella rättigheter som vi har utvecklat före, eller utvecklat separat från detta projekt och inte betalas av er. Vi kommer att äga den unika kombinationen av dessa element som utgör en komplett design, om vi inte kommer överens om annat.

VISA UPP VÅRT ARBETE

Vi älskar att stila med vårt arbete, så vi förbehåller oss rätten att visa alla aspekter av det kreativa arbetet, inklusive skisser, work-in-progress och det färdiga projektet i vår portfolio, sociala media och på egna och andras webbplatser. Om ni inte medger detta, meddela oss. Har ni skrivit en recension efteråt får vi lov att publicera den med ert namn, länk och er bild. Publicering av recensioner på andra sajter regleras av respektive sajt.

BETALNINGSPLAN

Vi är övertygade på att Ni förstår hur viktigt det är att Ni betalar våra fakturor omgående, eftersom vi är ett litet företag. Vi utfärdar fakturor som PDF och Ni betalar till något av de konton som anges i fakturan inom 10 dagar efter fakturadatum. Ni står för era avgifter för överföring till våra konton.

50% av riktpriset skall alltid betalas i förskott. Inget arbete inleds innan betalningen är bokförd.

För projekt som tar kortare tid än en månad att slutföra: Slutfaktura med avdrag för förskottet, plus ersättning för utförda extra arbeten ska betalas efter att ni godkänt mitt arbete. Detta skall vara avklarat innan vi lanserar sidan.

Projekt som beräknas att behöva längre tid tid än en månad eller som av någon anledning blir försenat: Vi förbehåller oss rätten att delfakturera motsvarande 30% av riktpriset en månad efter uppstart. Innan lansering av webbsidan skall då resterande 20% plus ersättning för utförda extra arbeten vara betald.

ÄNDRINGAR

Ändringar i våra villkor kan kanske behövas av olika skäl. Sker detta meddelar vi det via email. Har ni invändningar emot dessa måste ni meddela oss inom 8 dagar efter att ni fått emailet. Annars gäller de nya villkoren direkt, och även för innevarande projekt.

MEN VAR ÄR ALLT DET HEMSKA FINSTILTA?

Precis som en parkeringsbiljett, kan ingen av oss överföra detta avtal till någon annan utan den andres tillåtelse.

Vi är båda överens om att vi kommer att följa alla relevanta lagar och förordningar i samband med inom ramen för detta avtal och inte orsaka andra att bryta relevanta lagar och förordningar.

Även om språket är enkelt är båda parters avsikter allvarliga och vårt avtal är ett juridiskt bindande dokument.

Villkor för serviceavtal

TILLSTÅND

Ni engagerar oss som en oberoende leverantör att utföra det arbete som beskrivs i det paket eller tjänst som ni har köpt.

Det är nödvändigt att få tillgång till er webbsida, därför tillåter ni att vi, eller den vi anlitar, att få tillgång till alla kataloger och filer hos ert webbhotell inklusive skrivbehörigheter, samt tillstånd att installera extra och nödvändiga WordPress-tillägg och ordna rutiner för att sköta om avtalade tjänster. Ni ger oss förtroende och rätten att själva avgöra hur och när uppdraget ska utföras.

PRISER OCH BETALNINGAR

Vid beställning godkänner ni att vi får debitera er via faktura. Fakturan skall betalas innan avtalsperioden inleds. Alla priser och villkor kan ändras, och detta meddelas i god tid innan via email, nyhetsbrev, i inlägg på Facebooksidan eller i bloggen. Ej utnyttjad förbetald tid överförs till nästa månad. För supportavtal gäller dagspris, precis som med timbankar.

Kund som inte bokar supportavtal, tar på sig eget ansvar för det dagliga arbetet, uppdaterar sidans komponenter och hanterar säkerhet och backup. Beställer kunden arbete av oss debiterar vi detta enligt ordinarie timtaxa, med tillägg för jourtid. Faktura sker månadsvis och fakturaavgift tillkommer.

UPPSÄGNING OCH ÅTERBETALNINGAR

Avtal, fria minuter och timbank kan utnyttjas tills de förbrukats. Timbank kan överföras till webbsidor som ni själv äger, dock ej till annan kund. Avtal förlängs automatiskt och med samma debiteringsperiod som innevarande period, såvida ni inte meddelar oss en månad innan avtalets sista datum. Vi äger rätt att överlåta avtalen helt eller delvis, och de som tar på sig det ansvaret accepterar att arbeta under samma avtal. 

AVSLAG AV SERVICE

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till webbsidor som innehåller olagligt, stötande, obscent, hatiskt, skadligt innehåll.

KUNDENS ANSVAR

Med en WordPress-webbsida kan ni som administratör själv redigera innehållet samt uppdatera tema och tillägg. Om någon annan än vi eller våra underleverantörer arbetar med webbsidan som skadar designen eller försämrar synlighet eller funktion, debiteras extra tid som går åt för att återställa enligt timtaxa. Minsta debitering är en timme.

ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNING

Även om det finns begränsningar för de garantier som vi kan erbjuda, är mycket viktigt för oss att ni blir nöjd. Läs och förstå våra ansvarsgränser innan ni beställer tjänster.

Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att funktionerna i era webbsidor kommer att kunna uppfylla era krav eller att driften av webbsidor fungerar utan avbrott eller felfritt.

Ni samtycker uttryckligen att er användning av, eller oförmåga att använda de funktioner som finns i dessa webbsidor eller webbsida på Internet sker på er egen risk. Funktionerna för webbsidor som skapats för er tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig” för er användning, utan garantier av något slag. Hela risken för kvaliteten och utförandet av webbsidor åvilar er som kund.

I den mån det inte är förbjudet enligt lag, kommer vi under inga omständigheter att vara ansvariga gentemot er eller någon tredje part för eventuella skador, inklusive; men inte begränsat till; förluster, förlorade besparingar, förlust av data, avbrott i verksamheten, eller oförutsedda följdskador eller särskilda skador till följd av driften av eller oförmåga att använda dessa webbsidor, oavsett orsak, även om ni har informerats om risken för sådana skador.

Vi representerar inte eller garanterar att funktionerna i webbsidan kommer att vara fria från förlust, skador, attacker, virus, störningar, säkerhetsintrång, och vi frånsäger oss allt ansvar i samband med detta.

Om kund inte förlänger sin temalicens när dess support upphör kan vi inte fullfölja vårt ansvar enligt detta avtalet. Då övergår det fulla ansvaret på kunden tills licensen förlängts. Supportavtalet återupptas först då temalicens betalats. 

Detta avtal regleras av lokal lagstiftning utan hänsyn till dess lagar och regler. Ni samtycker uttryckligen att alla anspråk eller tvister med oss eller som på något sätt skapas för användning av era skapade webbsidor regleras av lokal domstol.

GODKÄNNANDE

Observera att genom att beställa och betala ett avtal, godkänner ni dessa användarvillkor som de är skrivna här. Om vi måste ändra i villkoren, tar vi upp en diskussion med er i god tid innan.

Kunden godkänner villkoren i detta avtal i eget namn eller på uppdrag av dennes organisation eller företag. Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna.

Integritetspolicy

Webbplatsens adress är: https://jolico.se.
Sidan drivs och ägs av Jolico, hej@jolico.se.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?

Kommentarer:
När ni kommentarer ett inlägg sparas er kommentar, er ip-adress och en user-agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Profilbild:
En anonym sträng som skapats utifrån er e-postadress sänds till tjänsten Gravatar för att avgöra om ni finns registrerad där. Integritetspolicyn för Gravatar finns att läsa här. När er kommentar har godkänts kommer er profilbild att visas offentligt med er kommentar.

Kontaktformulär:
När ni fyller i ett kontaktformulär ger ni oss tillgång till denna information så att vi kan besvara er förfrågan och hjälpa er vidare. Om ni lämnar en kommentar kan ni välja att spara ert namn, e-postadress och webbplats i en cookie-fil. Detta för att ni inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång ni kommenterar.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser:
Artiklar på denna webbsida kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex videoklipp, bilder, artiklar osv). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbsidan. Dessa webbplatser kan samla in information om er, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka er interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av er interaktion med detta inbäddade innehåll om ni har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Köp på webbsidan:
Vi kan erbjuda köp av varor och tjänster på webbplatsen. Leverantörer av respektive betalsystem agerar som ombud för oss och hanterar er information enligt mina villkor. Ingen känslig information som t.ex kortdata eller kontonummer sparas på webbsidan. Vi får bara veta att ni betalat.

ANVÄNDER SIDAN COOKIES?

En cookie är en liten textfil som sidan skapar och sparar i er dator. Endast vi kan få tillgång till denna filen. Ni kan ställa in er webbläsare så att den avvisar cookies eller visar när de skickas (i inställningarna till er webbläsare finns vägledning om hur ni gör). Om ni avvisar cookies kan resultatet bli att ni inte kan använda vissa delar av sajten och att ni inte erhåller personlig information.

Sidan använder cookies för följande syften:

Nödvändiga cookies – dessa cookies är obligatoriska för att kunna använda funktioner på webbsidan, t.ex att logga in. Dessa cookies sparar ingen personlig information.

Funktionsrelaterade cookies – dessa cookies medger att vi kan erbjuda tjänster på webbsidan, såsom kommentarer eller köp på webbsidan. Till exempel kan de komma ihåg ert namn och epost så att ni inte behöver skriva in dem nästa gång ni kommenterar.

Analyscookies – dessa cookies används för att spåra användning och prestanda av webbsidan och dess tjänster.

Ni kan ta bort sparade cookies genom din webbläsares inställningar. Alternativt kan ni kontrollera tredjepartscookies genom optout.aboutads.info eller youronlinechoices.com. För mer information om cookies, besök allaboutcookies.org.

VAD GÄLLER FÖR NYHETSBREVET?

Vi kan erbjuda besökare att prenumerera på ett nyhetsbrev. Nyhetsbrevet hanteras av tredje part som hanterar er information som vårt ombud. Allt hanteras säkert och delas inte med utomstående. Uppsägning av nyhetsbrevet eller ändring av er information sker via länkar i nyhetsbrevet.

MARKNADSFÖR VI TJÄNSTER TILL BARN?

Vi samlar inte aktivt in data från barn eller minderåriga. Vi marknadsför inte tjänster till barn och minderåriga.

HUR ANALYSERAR VI TRAFIKEN TILL HEMSIDAN?

Webbsidan använder Google för att mäta trafiken på webbplatsen. Vid ert första besök på sidan har ni möjlighet att godkänna cookies eller inte. Google har sin egen integritetspolicy (länk). Om ni inte längre vill bli spårad av Google Analytics, besök deras opt-out sida.

HUR LÄNGE SPARAR VI ER INFORMATION?

Om ni skriver en kommentar sparas den och dess metadata utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hantera uppföljningskommentarer automatiskt. Epostar ni oss i ett ärende behåller vi denna information så länge det krävs för att fullgöra vårt avtalade ansvar och ge er erforderlig support efter köpet.

HUR KONTROLLERAR NI SKRÄPKOMMENTARER?

Kommentarer kontrolleras automatiskt av Akismet, en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

VILKA RÄTTIGHETER HAR NI ÖVER ER INFORMATION?

Ni kan begära ett utdrag med de uppgifter webbsidan har sparat om er. Ni kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har sparat om er, t.ex i konversationer via email och chatt. Detta omfattar inte uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa och legala skäl, eller av säkerhetsändamål.

HUR HANTERAR VI PERSONLIG INFORMATION?

Vi delar inte med oss av personuppgifter till andra parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att er data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi vare sig säljer, byter, eller överför er personliga information till några utomstående. Detta inbegriper inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbsida, bedriva vår verksamhet eller ge service till er, så länge dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell, i enligt med ingångna avtal och innehållet i denna policy. Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om ni har godkänt vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

HUR HANTERAR VI DATASÄKERHETEN?

Vi strävar alltid efter att behandla er information inom EU. Informationen kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i land utanför EU av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda er information, kommer vi att vidta alla rimliga legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att er information hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU.

Vi vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda er information. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk. Trafiken mellan er och webbsidan är krypterad med SSL (https). Endast de med speciell auktorisation till de systemen kan få tillgång till dessa.

Vi följer generella normer vad gäller datasäkerhet och att skydda informationen som ni delar med oss. Detta gäller både i överföring, hantering och lagring. Ni bör vara medveten om att ingen överföring av information på internet är 100% säker. Vi eftersträvar att använda accepterade affärsmässiga metoder för att skydda er personliga information, men vi kan aldrig garantera full säkerhet.

ERA RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING:

Ni kan begära utdrag av de uppgifter ni skulle vilja veta och verifiera den information vi har om er.

Ni har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om er själv.

Ni har rätt att begära radering av er information för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Det kan dock finnas legala skyldigheter för oss som hindrar oss från att omedelbart radera delar av er information. Dessa skyldigheter härrör från bokförings-, skatte-, bank- penningtvätts- eller konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar då den information, som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas för andra syften än att uppfylla våra legala skyldigheter.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Har ni några frågor angående dataskyddet och hur vi hanterar er säkerhet och era rättigheter, kontakta oss på hej@jolico.se.

Har vi inte gjort tillräckligt, vänligen kontakta Datainspektionen, telefon 08-6576100, eller email datainspektionen@datainspektionen.se.

Kontakta Jolico

08-501 64 020

hej@jolico.se

Facebook Messenger

Följ Jolico på facebook

Pin It on Pinterest