Allmänna villkor

Integritetspolicy – Villkor för webbdesign – Villkor för support

Integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: https://jolico.se. Sidan ägs av Johan Linder, tel 010-5111035, info@jolico.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Kommentarer:
När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in uppgifterna i kommentarsfältet samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Profilbild:
En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns att läsa här. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Kontaktformulär:
När du fyller i ett kontaktformulär ger du oss tillgång till denna information så att vi kan besvara din förfrågan och hjälpa dig vidare. Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. 

Inbäddat innehåll från andra webbplatser:
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar osv). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in information om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Köp på webbplatsen:
Vi erbjuder köp av olika tjänster på webbplatsen. Leverantörer av respektive betalsystem agerar som ombud för oss och hanterar din information enligt våra övriga villkor. Ingen känslig information som t.ex kortdata eller kontonummer sparas på webbplatsen.

Cookies

En cookie är en liten textfil som vi skapar och sparar i din dator. Endast vi kan få tillgång till denna filen. Du kan ställa in din webbläsare så att den avvisar cookies eller visar när de skickas (i inställningarna till din webbläsare finns vägledning om hur du gör). Om du avvisar cookies kan resultatet bli att du inte kan använda vissa delar av sajten och att du inte erhåller personlig information.

Vi använder cookies för följande syften:

 • Nödvändiga cookies – dessa cookies är obligatoriska för att kunna använda funktioner på hemsidan, såsom att logga in. Dessa cookies sparar ingen personlig information.
 • Funktionsrelaterade cookies – dessa cookies medger att vi kan erbjuda tjänster på hemsidan, såsom kommentarer eller köp på hemsidan. Till exempel kan de komma ihåg ditt namn och epost i kommentarer så att du inte behöver skriva in dem nästa gång du kommenterar.
 • Analyscookies – dessa cookies används för att spåra användning och prestanda av webbplatsen och dess tjänster.

Du kan ta bort sparade cookies genom din webbläsares inställningar. Alternativt kan du kontrollera tredjepartscookies genom en extern plattform som t.ex optout.aboutads.info eller youronlinechoices.com. Får mer information om cookies, besök allaboutcookies.org.

Nyhetsbrev

Vi erbjuder besökare att prenumerera på ett nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev används primärt för information om våra tjänster och supportrelaterade frågor. Kunder till oss är automatiskt registrerade som mottagare. Detta hanteras av tredje part som hanterar din personliga information som vårt ombud. Informationen är säker och delas inte med utomstående. Önskar en prenumerant säga upp nyhetsbrevet klickar de på en länk i nyhetsbrevet. Därefter erhåller de inga nyhetsbrev.

Barn

Vi samlar inte aktivt in data från minderåriga. Vi marknadsför inte några tjänster till minderåriga.

Analys

Vi använder Googles tjänster för att mäta trafiken på vår webbplats. Google har sin egen integritetspolicy som du kan läsa mer om här. Om du inte längre vill bli spårad av Google Analytics, besök Google Analytics opt-out sida.

Kontroll av skräpkommentarer (spam)

Kommentarer kontrolleras automatiskt av Akismet, en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Hur länge behåller vi era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning. Epostar du oss i ett ärende behåller vi denna information så länge det krävs för att fullgöra vårt ansvar och ge erforderlig support efteråt.

Vilka rättigheter du har över din information

Om du har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära ett utdrag med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Din kontaktinformation

Vi delar inte med sig av personuppgifter till andra parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi säljer inte, byter, eller på annat sätt överför din personliga information till några utomstående. Detta inbegriper inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår hemsida, bedriva vår verksamhet eller ge service till dig, så länge dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell, i enligt med ingångna avtal och innehållet i denna policy. Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Datasäkerhet

Vi strävar alltid efter att behandla din information inom EU/EES. Informationen kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din information, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vi vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda din information. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk. Trafiken mellan dig och hemsidan är krypterad med SSL (https). Endast de med speciell auktorisation till dessa systemen kan få tillgång till dessa.

Vi följer generella normer vad gäller datasäkerhet och att skydda informationen som du delar med oss. Detta gäller både i överföring, hantering och lagring. Du bör vara medveten om att ingen överföring av information på internet är 100% säker. Vi eftersträvar kontinuerligt att använda accepterat affärsmässiga metoder för att skydda din personliga information, men vi kan aldrig garantera full säkerhet.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Du har rätt att få tillgång till din information.
  Du kan begära utdrag av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. 
 • Du har rätt till rättelse.
  Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Du har rätt att bli raderad .
  Du har rätt att begära radering av din information för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för oss som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din information. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den information som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Personuppgiftsansvarig

Har du några frågor angående dataskydd och hur vi hanterar din säkerhet och dina rättigheter enligt dessa villkor, kontakta Johan Linder, info@jolico.se.

Om du anser att vi inte har gjort tillräckligt kan du kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se.
Tel: 08-657 61 00

Begär utdrag om din lagrade information

Epost:
Villkor för webbdesign

Samarbetsavtal mellan Johan Linder och [kundens namn]

SAMMANFATTNING:

Jag kommer alltid att göra mitt bästa för att uppfylla era behov och uppfylla era förväntningar, men det är viktigt att ha saker nedskrivna så att vi båda vet vad som är vad, vem som ska göra vad och när, och vad som händer om något går fel.

I detta avtal kommer ni inte hitta några komplicerade juridiska termer eller långa passager av oläslig text. Jag har ingen önskan att lura er att underteckna något som ni kanske senare ångrar. Vad jag vill uppnå är vad som är bäst för båda parter, både nu och i framtiden.

SÅ KORT SAGT:

Kundens namn (nedan kallad “ni”) anlitar Johan Linder (nedan kallad “jag”) för:

[beskrivning av projekt eller hänvisning till tidigare korrespondens]

TILLKOMMANDE ARBETEN:

[vad som eventuellt kan tillkomma]

VAD GÖR BÅDA PARTERNA?

Ni har befogenhet att ingå detta avtal på uppdrag av er själv, ert företag eller er organisation. Ni kommer att ge mig de tillgångar och information som jag behöver för att slutföra projektet.

Ni kommer att göra detta när jag ber och ge det i de format jag ber om.

Ni kommer att kunna granska mitt arbete, ge feedback och godkännande i god tid.

Tidsfrister arbetar på två sätt, så att ni också är bunden av datum vi sätter ihop. Ni accepterar också att hålla sig till den betalningsplan som anges i slutet av detta avtal.

Jag har erfarenhet och förmåga att göra allt vi har kommit överens om och jag kommer att utföra allt på ett professionellt och snabbt sätt. Jag strävar efter att uppfylla den tidsfrist som är avtalad och bibehålla sekretessen för allt ni ger mig.

DESIGN

Jag skapar en grunddesign och flexibla layouter som anpassar sig till många enheter och skärmstorlekar. Jag bygger sidor med WordPress, världens mest använda CMS (content management system) i ramverket Divi..

Mitt arbete genomsyras av säkerhet, bra design och långsiktighet. Ni får gott om möjligheter att granska mitt arbete och ge feedback. Ni kan nå mig på svenskt telefonnummer, Skype och email.

Om det vid något skede sker att ni ändrar er om vad ni vill ska levereras och inte är nöjd med den riktning mitt arbete tar, betalar ni mig fullt ut för den tid som vi har arbetat med er och så avslutar vi detta kontrakt.

TEXT- OCH BILDINNEHÅLL

Mitt pris gäller under förutsättningen att bilderna är anpassade för bruk på webben och att all textmassa är strukturerad, översatt och redo att användas. Allt därutöver samt tillkommande ändringar som väsentligt påverkar min design och som orsakar merarbete debiteras enligt timtaxa 799kr/tim.

WEBBLÄSARES KOMPATIBILITET

Jag testar mitt arbete i aktuella versioner av vanliga webbläsare, som t.ex Safari, Chrome, Edge och Firefox.

Jag kommer inte att testa i utgångna eller ovanligare webbläsare såvida vi inte kommit överens om det innan. Om ni behöver en anpassad design för en utgången eller ovanligare webbläsare, kan jag erbjuda er en separat uppskattning för det.

MOBILA WEBBLÄSARE

Jag testar hemsidan med de vanligaste mindre skärmenheterna. iOS: Safari, Google Chrome, Android: Google Chrome på Android Emulator.

Jag kommer inte att testa i Blackberry, Opera Mini, specifika Android-enheter, Windows eller andra mobila webbläsare om vi inte kommit överens om separat. Om ni vill att jag ska testa med dessa, kan jag erbjuda er en separat uppskattning för det.

SÖKMOTOROPTIMERING (SEO)

Jag kan inte garantera ranking hos sökmotorer, som t.ex Google. Men de webbsidor jag utvecklar är tillgängliga för sökning av sökmotorer. Jag lägger in meta-information i enlighet med principerna för OpenGraph.

ÄNDRINGAR OCH REVISIONER

Jag vill inte begränsa er förmåga att ändra er. Priset i början av detta avtal grundar sig på den tid som jag uppskattar jag behöver för att utföra allt Ni har berättat för mig att Ni vill uppnå, men jag är gärna flexibel.

Om Ni vill ändra er eller lägga till något nytt, som inte kommer att vara ett problem för mig, kommer jag att ge en separat uppskattning för dessa.

EFTER DRIFTSÄTTNING

En WordPress-sida kräver ständig tillsyn, annars kan driften aldrig garanteras. WordPress, tema och plugin uppdateras ständigt avseende funktion och säkerhet.

När hemsidan är publicerad sköter jag om detta kostnadsfritt de två första veckorna. Jag sköter om brandväggen och uppdaterar allt. Därefter övergår supporttjänsten enligt aktuell timtaxa, såvida du inte väljer ett avtal för support. För att kunna sköta om den tekniska supporten själv måste du be mig om att bli registrerad som sidans administratör.

LEGALA SAKER

Jag kommer att utföra mitt arbete i enlighet med god branschpraxis och på standard som förväntas från en kvalificerad person med relevant erfarenhet. Jag äger rätt att samarbeta med andra i detta projektet. Dessa ikläder sig samma ansvar som jag gör.

Jag kan inte garantera att mitt arbete kommer att vara felfria och så jag kan inte hållas ansvarig för er eller för tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador.

Ert ansvar gentemot mig begränsas till det som skall betalas enligt detta kontrakt och Ni kommer inte bli föremål för mig eller någon tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador, även om jag har informerat er om dem.

Slutligen, om någon bestämmelse i detta kontrakt skulle vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, skall den bestämmelsen avskiljas från detta avtal och inte påverka giltigheten och genomförbarheten av återstående bestämmelser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bara för att vara tydlig, “immateriella rättigheter” avser alla patent, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätt (inklusive rättigheter i programvara) och närstående rättigheter, varumärken, domännamn på Internet, rättigheter i design, databasrättigheter, rättigheter i konfidentiell information (inklusive know-how) och alla andra immateriella rättigheter.

Först garanterar ni att alla delar av den text, bilder eller grafik ni anger, antingen ägs av er själv eller att ni har tillåtelse att använda dem. När ni ger text, bilder eller grafik till mig samtycker ni till att skydda mig från alla krav från en tredje parts immateriella rättigheter.

Jag garanterar att alla delar av det arbete jag levererar till er antingen ägs av mig eller jag har fått tillstånd att ge dem till er. När jag färser er med text, bilder eller annan grafik, är vi överens om att skydda er från alla anspråk från tredje parts immateriella rättigheter.

Förutsatt att Ni har betalat för det arbete och att detta avtal har avslutats, tilldelar jag er alla immateriella rättigheter på följande sätt: Ni äger webbplatsen jag designar plus de visuella element som jag skapar för sidan. Källfilerna och färdiga filer lagras på ert webbhotell i en speciell mapp eftersom jag inte är skyldig att behålla en kopia.

Jag kommer att äga alla immateriella rättigheter som jag har utvecklat före, eller utvecklas separat från detta projekt och inte betalas av er. Jag kommer att äga den unika kombinationen av dessa element som utgör en komplett design, om vi inte kommer överens om annat.

VISA UPP MITT ARBETE

Jag älskar att stila med mitt arbete, så jag förbehåller mig rätten att visa alla aspekter av mitt kreativa arbete, inklusive skisser, work-in-progress design och det färdiga projektet i min portfolio och i artiklar på webbplatser, i tidningsartiklar och böcker. Har ni skrivit en recension efter avslutat projekt får jag lov att presentera denna med ert namn och er bild.

BETALNINGSPLAN

Jag är säker på att Ni förstår hur viktigt det är, som ett litet företag, att Ni betalar fakturor från mig omgående. Jag utfärdar fakturor elektroniskt och Ni betalar till något av de kontona som anges i fakturan.

Halva riktpriset skall erläggas i förskott. Faktura bifogas. Inget arbete inleds innan detta är avklarat.

Ni samtycker till att betala alla avgifter i samband med banköverföringar. Betalningspåminnelser och inkasso hanteras av Inkassogram.se som debiterar sina avgifter samt sedvanlig dröjsmålsränta.

Slutfaktura med avdrag det ni har förskottsbetalat skickas efter ni godkänt arbetet. Fakturan skall vara betald innan jag flyttar den nya hemsidan till ert webbhotell.

MEN VAR ÄR ALLT DET HEMSKA FINSTILTA?

Precis som en parkeringsbiljett, kan ingen av oss överföra detta avtal till någon annan utan den andres tillåtelse.

Vi är båda överens om att vi kommer att följa alla relevanta lagar och förordningar i samband med inom ramen för detta avtal och inte orsaka andra att bryta relevanta lagar och förordningar. Även om språket är enkelt är båda parters avsikter allvarliga och detta avtal är ett juridiskt bindande dokument.

Villkor för support

TILLSTÅND

Du engagerar mig som en oberoende leverantör att utföra det arbete som beskrivs i det paket eller tjänst som du har köpt.

Om det är nödvändigt att få tillgång till din webbplats, tillåter du att Johan Linder, eller den han anlitar, att få tillgång och skrivbehörighet till alla kataloger och filer hos ditt webbhotell, samt tillstånd att installera alla nödvändiga WordPress tillägg och rutiner för att sköta om avtalade tjänster. Du ger mig rätten att själv avgöra hur uppdraget ska utföras.

UPPHOVSRÄTT

Jag tar inget ansvar för innehållet på de webbplatser som han förvaltar, underhåller och/eller vårdar.

PRISER OCH BETALNINGAR

Alla priser och villkor kan ändras utan föregående meddelande. När du blir kund till mig, godkänner du att jag får debitera enligt den metod du valde vid beställningen.

För att avboka din återkommande betalning via Paypal använder du knappen Avsluta på beställningssidan. Önskar du byta betalningsmetod kontaktar du mig innan betalningens förfallodag.

UPPSÄGNING OCH ÅTERBETALNINGAR

Uppsägning av trygghetspaket och Premiumpaket kan göras när som helst. Köpta klippkort återbetalas ej. Övriga supportjänster avslutas efter den period som du betalat för. Timpaket återbetalas ej.

AVSLAG AV SERVICE

Jag förbehåller mig rätten att vägra service till webbplatser som innehåller olagligt, stötande, obscent, hatiskt, skadligt innehåll eller av någon annan orsak.

TREDJE PART ELLER ÄNDRINGAR AV KUNDEN

Med en WordPress-baserad webbplats, kan du som kund själv redigera eller uppdatera dina webbsidor, om inte annat avtalats mellan kunden och mig.

Om någon annan än jag eller mina underleverantörer försöker uppdatera webbplatsen och skadar design eller försämrar möjligheten för webbplatsen från att synas eller fungera korrekt, kommer den tid det tar att att reparera webbplatsen att debiteras enligt gällande timtaxa. Minsta debitering är en timme. Timtaxan kan komma att justeras utan föregående meddelande.

ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNING

Även om det finns begränsningar för de garantier som vi kan erbjuda, är mycket viktigt för oss att du blir nöjd. Läs och förstå våra ansvarsgränser innan du beställer tjänster.

Jag garanterar inte, representerar eller garanterar att funktionerna i dina webbsidor eller din webbplats på Internet kommer att kunna uppfylla kundens krav eller att driften av webbsidor fungerar utan avbrott eller felfritt.

Du samtycker uttryckligen att din användning av, eller oförmåga att använda de funktioner som finns i dessa webbsidor eller webbplats på Internet sker på din egen risk. Funktionerna för webbsidor och webbplatser som skapats för dig tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig” för din användning, utan garantier av något slag. Hela risken för kvaliteten och utförandet av webbsidor och webbplats åvilar dig som kund.

I den mån det inte är förbjudet enligt lag, kommer jag´ under inga omständigheter att vara ansvarig gentemot kunden eller någon tredje part för eventuella skador, inklusive; men inte begränsat till; förluster, förlorade besparingar, förlust av data, avbrott i verksamheten, eller oförutsedda följdskador eller särskilda skador till följd av driften av eller oförmåga att använda dessa webbsidor eller webbplats, oavsett orsak, även om jag har informerats om risken för sådana skador.

Jag representerar inte eller garanterar att funktionerna i webbsidor eller webbplats kommer att vara fria från förlust, skador, attacker, virus, störningar, säkerhetsintrång, och Johan Linder frånsäger sig allt ansvar i samband med detta.

Detta avtal regleras av lagstiftningen i Thailand utan hänsyn till dess lagar och regler. Du samtycker uttryckligen att alla anspråk eller tvister med jag eller som på något sätt skapas för användning av dina skapade webbsidor eller webbplats på Internet regleras av domstol i Thailand.

GODKÄNNANDE

Observera att genom att beställa och skicka in din betalning, godkänner du dessa användarvillkor som de är skrivna här. Jag förbehåller mig rätten att ändra eller uppdatera dessa villkor när som helst utan förvarning. Användaren av denna webbplats godkänner villkoren i detta avtal på uppdrag av dennes organisation eller företag. Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna. Eventuella ändringar av dessa skall vara skriftliga och godkännas av båda parter.