Allmänna villkor

Support- och integritetspolicy

Villkor för webbdesign

Samarbetsavtal mellan Johan Linder och [kundens namn]

SAMMANFATTNING:

Jag kommer alltid att göra mitt bästa för att uppfylla era behov och uppfylla era förväntningar, men det är viktigt att ha saker nedskrivna så att vi båda vet vad som är vad, vem som ska göra vad och när, och vad som händer om något går fel.

I detta avtal kommer ni inte hitta några komplicerade juridiska termer eller långa passager av oläslig text. Jag har ingen önskan att lura er att underteckna något som ni kanske senare ångrar. Vad jag vill uppnå är vad som är bäst för båda parter, både nu och i framtiden.

SÅ KORT SAGT:

Kundens namn (nedan kallad “ni”) anlitar Johan Linder (nedan kallad “jag”) för:

[beskrivning av projekt eller hänvisning till tidigare korrespondens]

TILLKOMMANDE ARBETEN:

[vad som eventuellt kan tillkomma]

VAD GÖR BÅDA PARTERNA?

Ni har befogenhet att ingå detta avtal på uppdrag av er själv, ert företag eller er organisation. Ni kommer att ge mig de tillgångar och information som jag behöver för att slutföra projektet.

Ni kommer att göra detta när jag ber och ge det i de format jag ber om.

Ni kommer att kunna granska mitt arbete, ge feedback och godkännande i god tid.

Tidsfrister arbetar på två sätt, så att ni också är bunden av datum vi sätter ihop. Ni accepterar också att hålla sig till den betalningsplan som anges i slutet av detta avtal.

Jag har erfarenhet och förmåga att göra allt vi har kommit överens om och jag kommer att utföra allt på ett professionellt och snabbt sätt. Jag strävar efter att uppfylla den tidsfrist som är avtalad och bibehålla sekretessen för allt ni ger mig.

DESIGN

Jag skapar en grunddesign och flexibla layouter som anpassar sig till många enheter och skärmstorlekar. Jag bygger sidor med WordPress, världens mest använda CMS (content management system) i ramverket Divi..

Mitt arbete genomsyras av säkerhet, bra design och långsiktighet. Ni får gott om möjligheter att granska mitt arbete och ge feedback. Ni kan nå mig på svenskt telefonnummer, Skype och email.

Om det vid något skede sker att ni ändrar er om vad ni vill ska levereras och inte är nöjd med den riktning mitt arbete tar, betalar ni mig fullt ut för den tid som vi har arbetat med er och så avslutar vi detta kontrakt.

TEXT- OCH BILDINNEHÅLL

Mitt pris gäller under förutsättningen att bilderna är anpassade för bruk på webben och att all textmassa är strukturerad, översatt och redo att användas. Allt därutöver samt tillkommande ändringar som väsentligt påverkar min design och som orsakar merarbete debiteras enligt timtaxa 799kr/tim.

WEBBLÄSARES KOMPATIBILITET

Jag testar mitt arbete i aktuella versioner av vanliga webbläsare, som t.ex Safari, Chrome, Edge och Firefox.

Jag kommer inte att testa i utgångna eller ovanligare webbläsare såvida vi inte kommit överens om det innan. Om ni behöver en anpassad design för en utgången eller ovanligare webbläsare, kan jag erbjuda er en separat uppskattning för det.

MOBILA WEBBLÄSARE

Jag testar hemsidan med de vanligaste mindre skärmenheterna. iOS: Safari, Google Chrome, Android: Google Chrome på Android Emulator.

Jag kommer inte att testa i Blackberry, Opera Mini, specifika Android-enheter, Windows eller andra mobila webbläsare om vi inte kommit överens om separat. Om ni vill att jag ska testa med dessa, kan jag erbjuda er en separat uppskattning för det.

SÖKMOTOROPTIMERING (SEO)

Jag kan inte garantera ranking hos sökmotorer, som t.ex Google. Men de webbsidor jag utvecklar är tillgängliga för sökning av sökmotorer. Jag lägger in meta-information i enlighet med principerna för OpenGraph.

ÄNDRINGAR OCH REVISIONER

Jag vill inte begränsa er förmåga att ändra er. Priset i början av detta avtal grundar sig på den tid som jag uppskattar jag behöver för att utföra allt Ni har berättat för mig att Ni vill uppnå, men jag är gärna flexibel.

Om Ni vill ändra er eller lägga till något nytt, som inte kommer att vara ett problem för mig, kommer jag att ge en separat uppskattning för dessa.

EFTER DRIFTSÄTTNING

En WordPress-sida kräver ständig tillsyn, annars kan driften aldrig garanteras. WordPress, tema och plugin uppdateras ständigt avseende funktion och säkerhet.

När hemsidan är publicerad sköter jag om detta kostnadsfritt de två första veckorna. Jag sköter om brandväggen och uppdaterar allt. Därefter övergår supporttjänsten enligt aktuell timtaxa, såvida du inte väljer ett avtal för support. För att kunna sköta om den tekniska supporten själv måste du be mig om att bli registrerad som sidans administratör.

LEGALA SAKER

Jag kommer att utföra mitt arbete i enlighet med god branschpraxis och på standard som förväntas från en kvalificerad person med relevant erfarenhet. Jag äger rätt att samarbeta med andra i detta projektet. Dessa ikläder sig samma ansvar som jag gör.

Jag kan inte garantera att mitt arbete kommer att vara felfria och så jag kan inte hållas ansvarig för er eller för tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador.

Ert ansvar gentemot mig begränsas till det som skall betalas enligt detta kontrakt och Ni kommer inte bli föremål för mig eller någon tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador, även om jag har informerat er om dem.

Slutligen, om någon bestämmelse i detta kontrakt skulle vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, skall den bestämmelsen avskiljas från detta avtal och inte påverka giltigheten och genomförbarheten av återstående bestämmelser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bara för att vara tydlig, “immateriella rättigheter” avser alla patent, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätt (inklusive rättigheter i programvara) och närstående rättigheter, varumärken, domännamn på Internet, rättigheter i design, databasrättigheter, rättigheter i konfidentiell information (inklusive know-how) och alla andra immateriella rättigheter.

Först garanterar ni att alla delar av den text, bilder eller grafik ni anger, antingen ägs av er själv eller att ni har tillåtelse att använda dem. När ni ger text, bilder eller grafik till mig samtycker ni till att skydda mig från alla krav från en tredje parts immateriella rättigheter.

Jag garanterar att alla delar av det arbete jag levererar till er antingen ägs av mig eller jag har fått tillstånd att ge dem till er. När jag färser er med text, bilder eller annan grafik, är vi överens om att skydda er från alla anspråk från tredje parts immateriella rättigheter.

Förutsatt att Ni har betalat för det arbete och att detta avtal har avslutats, tilldelar jag er alla immateriella rättigheter på följande sätt: Ni äger webbplatsen jag designar plus de visuella element som jag skapar för sidan. Källfilerna och färdiga filer lagras på ert webbhotell i en speciell mapp eftersom jag inte är skyldig att behålla en kopia.

Jag kommer att äga alla immateriella rättigheter som jag har utvecklat före, eller utvecklas separat från detta projekt och inte betalas av er. Jag kommer att äga den unika kombinationen av dessa element som utgör en komplett design, om vi inte kommer överens om annat.

VISA UPP MITT ARBETE

Jag älskar att stila med mitt arbete, så jag förbehåller mig rätten att visa alla aspekter av mitt kreativa arbete, inklusive skisser, work-in-progress design och det färdiga projektet i min portfolio och i artiklar på webbplatser, i tidningsartiklar och böcker. Har ni skrivit en recension efter avslutat projekt får jag lov att presentera denna med ert namn och er bild.

BETALNINGSPLAN

Jag är säker på att Ni förstår hur viktigt det är, som ett litet företag, att Ni betalar fakturor från mig omgående. Jag utfärdar fakturor elektroniskt och Ni betalar till något av de kontona som anges i fakturan.

Halva riktpriset skall erläggas i förskott. Faktura bifogas. Inget arbete inleds innan detta är avklarat.

Ni samtycker till att betala alla avgifter i samband med banköverföringar. Betalningspåminnelser och inkasso hanteras av Inkassogram.se som debiterar sina avgifter samt sedvanlig dröjsmålsränta.

Slutfaktura med avdrag det ni har förskottsbetalat skickas efter ni godkänt arbetet. Fakturan skall vara betald innan jag flyttar den nya hemsidan till ert webbhotell.

MEN VAR ÄR ALLT DET HEMSKA FINSTILTA?

Precis som en parkeringsbiljett, kan ingen av oss överföra detta avtal till någon annan utan den andres tillåtelse.

Vi är båda överens om att vi kommer att följa alla relevanta lagar och förordningar i samband med inom ramen för detta avtal och inte orsaka andra att bryta relevanta lagar och förordningar. Även om språket är enkelt är båda parters avsikter allvarliga och detta avtal är ett juridiskt bindande dokument.

Villkor för support

TILLSTÅND

Du engagerar migh som en oberoende leverantör att utföra det arbete som beskrivs i det paket eller tjänst som du har köpt. Om det är nödvändigt att få tillgång till din webbplats, tillåter du att Johan Linder, eller den han anlitar, att få tillgång och skrivbehörighet till alla kataloger och filer hos ditt webbhotell, samt tillstånd att installera alla nödvändiga WordPress tillägg och rutiner för att sköta om avtalade tjänster. Du ger mig rätten att själv avgöra hur uppdraget ska utföras.

UPPHOVSRÄTT

Jag tar inget ansvar för innehållet på de webbplatser som han förvaltar, underhåller och/eller vårdar.

PRISER OCH BETALNINGAR

Alla priser på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. När du blir kund till mig, godkänner du att jag får debitera enligt den metod du valde vid beställningen. För att avboka din återkommande betalning via Paypal använder du knappen Avsluta på beställningssidan. Önskar du byta betalningsmetod kontaktar du mig innan betalningens förfallodag.

UPPSÄGNING OCH ÅTERBETALNINGAR

Uppsägning av trygghetspaketet kan göras när som helst. Köpta klippkort återbetalas ej. Övriga supportjänster avslutas efter perioden som kunden betalat för. Timpaket återbetalas ej.

AVSLAG AV SERVICE

Jag förbehåller mig rätten att vägra service till någon enskild, webbplats, eller bloggar som innehåller stötande, obscent, hatiskt, skadligt innehåll eller av någon annan orsak.

TREDJE PART ELLER ÄNDRINGAR AV KUNDEN

Med en WordPress-baserad webbplats, kan du som kund själv redigera eller uppdatera dina webbsidor, om inte annat avtalats mellan kunden och mig.

Om någon annan än jag eller mina underleverantörer försöker uppdatera webbplatsen och skadar design eller försämrar möjligheten för webbplatsen från att synas eller fungera korrekt, kommer den tid det tar att att reparera webbplatsen att debiteras enligt gällande timtaxa. Minsta debitering är en timme. Timtaxan kan komma att justeras utan föregående meddelande.

ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNING

Även om det finns begränsningar för de garantier som vi kan erbjuda, är mycket viktigt för oss att du blir nöjd. Läs och förstå våra ansvarsgränser innan du beställer tjänster.

Jag garanterar inte, representerar eller garanterar att funktionerna i dina webbsidor eller din webbplats på Internet kommer att kunna uppfylla kundens krav eller att driften av webbsidor fungerar utan avbrott eller felfritt.

Du samtycker uttryckligen att din användning av, eller oförmåga att använda de funktioner som finns i dessa webbsidor eller webbplats på Internet sker på din egen risk. Funktionerna för webbsidor och webbplatser som skapats för dig tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig” för din användning, utan garantier av något slag. Hela risken för kvaliteten och utförandet av webbsidor och webbplats åvilar dig som kund.

I den mån det inte är förbjudet enligt lag, kommer jag´ under inga omständigheter att vara ansvarig gentemot kunden eller någon tredje part för eventuella skador, inklusive; men inte begränsat till; förluster, förlorade besparingar, förlust av data, avbrott i verksamheten, eller oförutsedda följdskador eller särskilda skador till följd av driften av eller oförmåga att använda dessa webbsidor eller webbplats, oavsett orsak, även om jag har informerats om risken för sådana skador.

Jag representerar inte eller garanterar att funktionerna i webbsidor eller webbplats kommer att vara fria från förlust, skador, attacker, virus, störningar, säkerhetsintrång, och Johan Linder frånsäger sig allt ansvar i samband med detta.

Detta avtal regleras av lagstiftningen i Thailand utan hänsyn till dess lagar och regler. Du samtycker uttryckligen att alla anspråk eller tvister med jag eller som på något sätt skapas för användning av dina skapade webbsidor eller webbplats på Internet regleras av domstol i Thailand.

GODKÄNNANDE

Observera att genom att beställa och skicka in din betalning, godkänner du dessa användarvillkor som de är skrivna här. Jag förbehåller mig rätten att ändra eller uppdatera dessa villkor när som helst utan förvarning. Användaren av denna webbplats godkänner villkoren i detta avtal på uppdrag av dennes organisation eller företag. Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna. Eventuella ändringar av dessa skall vara skriftliga och godkännas av båda parter.

Integritetspolicy

VILKEN INFORMATION SAMLAS IN?

Hemsidan samlar in information från dig när du epostar oss eller gör en beställning. Vid beställning blir du bli ombedd att ange ditt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer eller kortinformation.

VAD ANVÄNDER JAG DINA UPPGIFTER TILL?

Någon av den information jag samlar in från dig kan användas i något av följande sätt:

För att behandla transaktioner: Din information, offentliga eller privata, kommer inte att säljas, bytas, överlåtas eller ges till något annat företag av någon anledning, utan ditt medgivande, förutom för det uttryckliga syftet att leverera den köpta varan eller tjänsten begärs.

E-postadressen du anger för orderhantering kommer endast att användas för att skicka information och uppdateringar som rör din beställning.

Vill du radera den information du sänt till oss sänder du ett email till info@jolico.se.

HUR SKYDDAR JAG DINA UPPGIFTER?

Jag genomför en rad säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information när du gör en beställning. Mina betalningspartners erbjuder användning på en säker server placerad utanför vår hemsida.

All kortinformation överförs kryoterat (SSL) och kan endast att bli tillgänglig för de som godkänts med särskilda rättigheter för dessa system, och som är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Ingen känslig information (kortnummer etc) lagras på mina servrar.

ANVÄNDS COOKIES?

Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör sparar till din dators hårddisk genom din webbläsare (om du så tillåter). Det gör det möjligt för webbplatser eller tjänsteleverantörers system att känna igen din webbläsare och fånga upp och komma ihåg information.

Om du vill kan du välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies via din webbläsares inställningar. Precis som de flesta webbplatser, kommer kanske några av mina tjänster inte att fungera på rätt sätt om du stänger av dina cookies. Du kan dock fortfarande beställa en tjänst genom att kontakta oss manuellt.

AVSLÖJAS NÅGON INFORMATION TILL UTOMSTÅENDE?

Jag säljer inte, byter, eller på annat sätt överför din personliga information till några utomstående.

Detta inbegriper inte betrodd tredje part som hjälper mig att driva min hemsida, bedriva min verksamhet, eller service till dig, så länge dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell.

TREDJEPARTSLÄNKAR

Från till tid annan kan jag inkludera eller erbjuda produkter eller tjänster från annan leverantör på vår hemsida. Dessa tredje parts webbplatser har egna och helt oberoende sekretesspolicys. Jag har därför inget ansvar för innehållet och aktiviteter på dessa webbplatserna.

Jag försöker dock alltid att upprätthålla integriteten för min webbplats och välkomnar synpunkter om dessa platser.

VILLKOR

Läs även mina regler och villkor om användning, friskrivningar och ansvarsbegränsningar som reglerar din användning av våra tjänster och vår hemsida.

DITT SAMTYCKE

Genom att använda min webbplats samtycker du till min sekretesspolicy.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Om jag beslutar att ändra i min integritetspolicy kommer jag att publicera dessa ändringar på denna sida.