Allmänna villkor

Integritetspolicy - Villkor för webbdesign och support

Senaste ändrade 2018-08-26

Kort om offerter

GILTIGHET

Mina offerter gäller 14 dagar från det att de ställts ut. Avtalet hänvisar till mina allmänna villkor på denna sidan.

UNDERSKRIFT

Signering av offerter görs via Kivra. 

UNDERLAG OCH INNEHÅLL

Använd Google Drive, Dropbox eller skicka via Sprend eller WeTransfer. Kommentarer görs som svar i befintligt email, dvs starta helst inte nya epost-trådar. Detta för att underlätta flöde och spårbarhet; jag vill inte tappa inte bort något.

Integritetspolicy

Min webbplatsadress är: https://jolico.se. Sidan drivs och ägs av Johan Linder, tel 010-511 10 35, info@jolico.se.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR JAG IN OCH VARFÖR?

Kommentarer: När ni kommentarer ett inlägg sparas det skrivit i kommentarsfältet samt er ip-adress och user-agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Profilbild: En anonymiserad sträng som skapats utifrån er e-postadress (även kallat hash-värde) sänds till tjänsten Gravatar för att avgöra om ni finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns att läsa om här. När er kommentar har godkänts kommer er profilbild då att visas publikt tillsammans med er kommentar.

Kontaktformulär: När ni fyller i ett kontaktformulär ger ni mig tillgång till denna information så att jag kan besvara er förfrågan och hjälpa er vidare. Om ni lämnar en kommentar på vår webbplats kan ni välja att spara ditt namn, er e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för er bekvämlighet för att ni inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång ni skriver en kommentar.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser: Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex videoklipp, bilder, artiklar osv). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in information om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka er interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av er interaktion med detta inbäddade innehåll om ni har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Köp på webbplatsen: Jag kan erbjuda köp av varor och tjänster på webbplatsen. Leverantörer av respektive betalsystem agerar som ombud för mig och hanterar er information enligt mina villkor. Ingen känslig information såsom t.ex kortdata eller kontonummer sparas på webbplatsen.

ANVÄNDER SIDAN COOKIES?

En cookie är en liten textfil som sidan skapar och sparar i er dator. Endast jag kan få tillgång till denna filen. Ni kan ställa in ewr webbläsare så att den avvisar cookies eller visar när de skickas (i inställningarna till din webbläsare finns vägledning om hur ni gör). Om ni avvisar cookies kan resultatet bli att ni inte kan använda vissa delar av sajten och att ni inte erhåller personlig information.

Sidan använder cookies för följande syften:

 • Nödvändiga cookies – dessa cookies är obligatoriska för att kunna använda funktioner på hemsidan, såsom att logga in. Dessa sparar ingen personlig information.
 • Funktionsrelaterade cookies – dessa cookies medger att jag kan erbjuda tjänster på hemsidan, såsom kommentarer eller köp på hemsidan. Till exempel kan de komma ihåg ditt namn och epost så att ni inte behöver skriva in dem nästa gång ni kommenterar.
 • Analyscookies – dessa cookies används för att spåra användning och prestanda av webbplatsen och dess tjänster.

Niu kan ta bort sparade cookies genom din webbläsares inställningar. Alternativt kan ni kontrollera tredjepartscookies genom en extern plattform som t.ex optout.aboutads.info eller youronlinechoices.com. Får mer information om cookies, besök allaboutcookies.org.

VAD GÄLLER FÖR NYHETSBREVET?

Jag erbjuder besökare att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev används primärt för information om mina tjänster och supportrelaterade frågor. Kunder till mig är automatiskt mottagare, det ingår i mina avtal.

Nyhetsbrevet hanteras av tredje part som hanterar din personliga information såsom vårt ombud. Informationen är säker och delas inte med utomstående. Uppsägning och ändring av information sker via länkar i nyhetsbrevet.

MARKNADSFÖR JAG TJÄNSTER TILL BARN?

Jag samlar inte aktivt in data från barn eller minderåriga. Jag marknadsför inte tjänster till barn och minderåriga.

HUS ANALYSERAR VI TRAFIKEN TILL HEMSIDAN?

Sidan använder Googles tjänster för att mäta trafiken på vår webbplats. Google har sin egen integritetspolicy som ni kan läsa mer om här. Om ni inte längre vill bli spårad av Google Analytics, besök Google Analytics opt-out sida.

 

HUR LÄNGE SPARAR JAG ER INFORMATION?

Om ni skriver en kommentar sparas den och dess metadata utan tidsgräns. Anledningen till detta är att jag behöver kunna hantera uppföljningskommentarer automatiskt. Epostar ni mig i ett ärende behåller jag denna information så länge det krävs för att fullgöra mitt avtalade ansvar och ge er erforderlig support efter köpet.

HUR KONTROLLERAR NI SKRÄPKOMMENTARER?

Kommentarer kontrolleras automatiskt av Akismet, en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

VILKA RÄTTIGHETER HAR NI ÖVER ER INFORMATION?

Ni kan begära ett utdrag med de uppgifter webbplatsen har sparat om er. Ni kan också begära att jag tar bort alla personuppgifter jag har sparat om dig, t.ex konversationer via email och chatt. Detta omfattar inte uppgifter som jag är tvungna att spara av administrativa och legala skäl, eller av säkerhetsändamål.

HUR HANTERAR JAG PERSONLIG INFORMATION?

Jag delar inte med sig av personuppgifter till andra parter. Jag vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att er data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Jag säljer inte, byter, eller på annat sätt överför er personliga information till några utomstående. Detta inbegriper inte betrodd tredje part som hjälper mig att driva vår hemsida, bedriva vår verksamhet eller ge service till dig, så länge dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell, i enligt med ingångna avtal och innehållet i denna policy. Jag kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om jag är skyldig att göra det enligt lag eller om ni har godkänt att jag gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

HUR HANTERAR JAG DATASÄKERHETEN?

Jag strävar alltid efter att behandla er information inom EU. Informationen kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i land utanför EU av annan leverantör eller underleverantör. Då jag är fast beslutna att alltid skydda er information, kommer jag att vidta alla rimliga legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att er information hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU.

Jag vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda er information. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk. Trafiken mellan dig och hemsidan är krypterad med SSL (https). Endast de med speciell auktorisation till de systemen kan få tillgång till dessa.

Jag följer generella normer vad gäller datasäkerhet och att skydda informationen som ni delar med oss. Detta gäller både i överföring, hantering och lagring. Ni bör vara medveten om att ingen överföring av information på internet är 100% säker. Jag eftersträvar att använda accepterat affärsmässiga metoder för att skydda er personliga information, men jagi kan aldrig garantera full säkerhet.

ERA RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING:

 • Ni har rätt att få tillgång till derin information.
  Ni kan begära utdrag av de uppgifter ni skulle vilja veta och verifiera den information jag har om er.
 • Ni har rätt till rättelse.
  Ni har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om er själv.
 • Ni har rätt att bli raderad .
  Ni har rätt att begära radering av er information för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för mig som hindrar mig från att omedelbart radera delar av er information. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad jag då gör är att blockera den information som jag är skyldig att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Har ni några frågor angående dataskydd och hur jag hanterar er säkerhet och era rättigheter enligt dessa villkor, kontakta Johan Linder, info@jolico.se
Har jag inte gjort tillräckligt, kontakta Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se, 08-657 61 00.

Villkor för webbdesign

Vi hänvisar till detta avtal i vår offert. När du godkänner offerten accepterar du villkoren enligt nedan.

SAMMANFATTNING:

Jag kommer alltid att göra mitt bästa för att uppfylla era behov och uppfylla era förväntningar, men det är viktigt att ha saker nedskrivna så att vi båda vet vad som är vad, vem som ska göra vad och när, och vad som händer om något går fel.

I detta avtal kommer ni inte hitta några komplicerade juridiska termer eller långa passager av oläslig text. Jag har ingen önskan att lura er att underteckna något som ni kanske senare ångrar. Vad jag vill uppnå är vad som är allra bäst för båda parter, både nu och i framtiden.

VAD GÖR BÅDA PARTERNA?

 • Ni har befogenhet att ingå detta avtal på uppdrag av er själv, ert företag eller er organisation.
 • Ni kommer att ge mig de tillgångar och information som jag behöver för att slutföra projektet och ni kommer att göra detta när jag ber er om det och i de format jag ber om.
 • Ni kommer att kunna granska mitt arbete, ge feedback och godkännande i god tid.
 • Ni besvarar mina frågor via email så fort ni hinner.
 • Tidsfrister arbetar på två sätt, så att ni också är bunden av datum vi sätter ihop. Ni accepterar också att hålla sig till den betalningsplan som anges i slutet av detta avtal.
 • Jag har erfarenhet och förmåga att göra allt vi har kommit överens om och jag kommer att utföra allt på ett snabbt och professionellt sätt.
 • Jag bygger hemsidan på min dolda utvecklingsserver som ni får full insyn i. Denna är inte sökbar eller offentlig.
 • Jag strävar efter att uppfylla den tidsfrist som är avtalad och bibehålla sekretessen för allt ni ger mig.

DESIGN

Jag skapar en grunddesign och flexibla layouter som anpassar sig till många enheter och skärmstorlekar. Jag bygger sidor med WordPress, världens mest använda CMS (content management system) i ramverket Divi.

Mitt arbete genomsyras av säkerhet och långsiktighet. Jag använder endast tillägg som är aktuella och vars upphovsmän ger bra support. Jag har rätt att anlita underleverantör för delar av projektet. Jag ansvarar för dessa, och de ikläder sig samma ansvar enligt detta avtal. Ni får gott om möjligheter att granska mitt arbete och ge feedback.

Om det vid något skede sker att ni ändrar er om vad ni vill ska levereras och/eller inte är nöjd med den riktning mitt arbete tar, betalar ni mig fullt ut för den tid som jag har arbetat med er och så avslutar vi detta kontrakt.

TEXT- OCH BILDINNEHÅLL

Mitt pris gäller under förutsättningen att bilder är anpassade för webben och att texterna är strukturerade, separerade sida för sida, översatta och färdiga att användas.

Allt därutöver samt ändringar som därmed orsakar merarbete debiteras enligt aktuell timtaxa.

KOMPATIBILITET MED WEBBLÄSARE I DATORER

Jag testar designen med senaste versionerna av webbläsare för MacOS och Windows. Med Safari, Chrome och Firefox för Mac, och med Chrome och Edge för Windows.

Äldre webbläsare (t.ex Internet Explorer) testas inte. Om ni behöver detta, kan jag erbjuda det i en separat offert.

KOMPATIBILITET MED MOBILA WEBBLÄSARE

Jag testar er hemsida i de vanligaste skärmstorlekarna på mobila enheter. Med Safari och Google Chrome för IOS, och med Google Chrome för Android.

Jag kommer inte att testa i Blackberry, Windows eller specifika Androidenheter eller andra mobila webbläsare.

SÖKMOTOROPTIMERING (SEO)

Jag kan inte garantera er bra sökresultat hos Google. Men de webbsidor jag utvecklar är tillgängliga för sökning av alla sökmotorer. Jag lägger in textutdrag och er delningsbild enligt principerna för metadata och OpenGraph.

ÄNDRINGAR OCH REVISIONER

Jag vill aldrig begränsa er förmåga att ändra er. Riktpriset i detta avtalet grundar sig på den tid som jag uppskattar att jag behöver för att utföra allt Ni har berättat för mig att Ni vill uppnå, men jag är gärna flexibel.

Om Ni vill ändra er eller lägga till något nytt, ger jag er en separat offert på pris och nödvändig tid för dessa.

HOSTING OCH DOMÄNNAMN

Domännamn bokas av mig och överflyttas till er efter att slutfakturan betalats. Webbhotell bokas i ert namn. I detta ingår normal tid för driftsättning. Om ni har redan har domännamn och webbhotell registrerat och om då längre tidsspillan uppstår, har jag rätt att debitera er för faktisk arbetstid.

SUPPPORT EFTER DRIFTSÄTTNING

Efter driftsättning ingår support kostnadsfritt de två första veckorna. Jag sköter om brandväggen och uppdaterar allting. Därefter övergår supporten automatiskt i ett månadsavtal i en omfattning som vi har anpassat för er verksamhet.
Önskar ni kunna sköta om den tekniska supporten själv måste ni i god tid innan meddela oss och då bli registrerad som hemsidans administratör.

LICENSER

Under tiden vi har en affärsrelation ingår licens för temat Divi. Upphör affärsrelationen måste ni köpa en egen licens. Jag förser er då med en länk som ger er reducerat pris. Licens för plugin ingår enligt avtalet, men maximalt ett år. Därefter kan ni ta över ansvaret för dessa, eller så debiterar jag årsvis.

LEGALA SAKER

Jag kommer att utföra mitt arbete i enlighet med god branschpraxis och på standard som förväntas från en kvalificerad person med relevant erfarenhet. Jag äger rätt att samarbeta med andra i detta projektet. Dessa ikläder sig samma ansvar som jag gör.

Jag kan inte garantera att mitt arbete kommer att vara felfria och så jag kan inte hållas ansvarig för er eller för tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador.

Ert ansvar gentemot mig begränsas till det som skall betalas enligt detta kontrakt och Ni kommer inte bli föremål för mig eller någon tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador, även om jag har informerat er om dem.

Slutligen, om någon bestämmelse i detta kontrakt skulle vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, skall den bestämmelsen avskiljas från detta avtal och inte påverka giltigheten och genomförbarheten av återstående bestämmelser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bara för att vara tydlig, “immateriella rättigheter” avser alla patent, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätt (inklusive rättigheter i programvara) och närstående rättigheter, varumärken, domännamn på Internet, rättigheter i design, databasrättigheter, rättigheter i konfidentiell information (inklusive know-how) och alla andra immateriella rättigheter.

Först garanterar ni att alla delar av den text, bilder eller grafik ni anger, antingen ägs av er själv eller att ni har tillåtelse att använda dem. När ni ger text, bilder eller grafik till mig samtycker ni till att skydda mig från alla krav från en tredje parts immateriella rättigheter.

Jag garanterar att alla delar av det arbete jag levererar till er antingen ägs av mig eller jag har fått tillstånd att ge dem till er. När jag färser er med text, bilder eller annan grafik, är vi överens om att skydda er från alla anspråk från tredje parts immateriella rättigheter.

Förutsatt att Ni har betalat för det arbete och att detta avtal har avslutats, tilldelar jag er alla immateriella rättigheter på följande sätt: Ni äger webbplatsen jag designar plus de visuella element som jag skapar för sidan. Källfilerna och färdiga filer lagras på ert webbhotell i en speciell mapp eftersom jag inte är skyldig att behålla en kopia.

Jag kommer att äga alla immateriella rättigheter som jag har utvecklat före, eller utvecklas separat från detta projekt och inte betalas av er. Jag kommer att äga den unika kombinationen av dessa element som utgör en komplett design, om vi inte kommer överens om annat.

VISA UPP MITT ARBETE

Jag älskar att stila med mitt arbete, så jag förbehåller mig rätten att visa alla aspekter av mitt kreativa arbete, inklusive skisser, work-in-progress design och det färdiga projektet i min portfolio och i artiklar på webbplatser, i tidningsartiklar och böcker. Om ni inte medger detta, meddela mig. Jag respekterar er ingetritet. Har ni skrivit en recension efteråt får jag lov att presentera denna med ert namn, länk och er bild. 

BETALNINGSPLAN

Jag är säker på att Ni förstår hur viktigt det är, som ett litet företag, att Ni betalar fakturor från mig omgående. Jag utfärdar fakturor elektroniskt och Ni betalar till något av de kontona som anges i fakturan. Halva riktpriset skall erläggas i förskott. Faktura översänds med avtalet. Inget arbete inleds innan detta är avklarat.

Ni står för alla avgifter för banköverföringar. Påminnelser och inkasso kan hanteras av Inkassogram.se som då debiterar sina avgifter samt sedvanlig dröjsmålsränta.

Slutfaktura med avdrag för förskott och med tillägg för extrabeställningar skickas till er efter att godkänt arbete. Fakturan skall betalas innan driftsättning av sidan.

ÄNDRINGAR

Ändringar i våra villkor kan kanske behövas av olika skäl. Sker detta meddelar vi det via email eller i nyhetsbrevet. Har ni invändningar emot dessa måste du meddela mig inom 8 dagar efter att ni fått emailet eller nyhetsbrevet.

MEN VAR ÄR ALLT DET HEMSKA FINSTILTA?

Precis som en parkeringsbiljett, kan ingen av oss överföra detta avtal till någon annan utan den andres tillåtelse.

Vi är båda överens om att vi kommer att följa alla relevanta lagar och förordningar i samband med inom ramen för detta avtal och inte orsaka andra att bryta relevanta lagar och förordningar.

Även om språket är enkelt är båda parters avsikter allvarliga och detta avtal är ett juridiskt bindande dokument.

 

Villkor för support

TILLSTÅND

Ni engagerar mig som en oberoende leverantör att utföra det arbete som beskrivs i det paket eller tjänst som ni har köpt.

Om det är nödvändigt att få tillgång till er webbplats, tillåter ni att jag, eller den jag anlitar, att få tillgång och skrivbehörighet till alla kataloger och filer hos ert webbhotell, samt tillstånd att installera alla nödvändiga WordPress tillägg och rutiner för att sköta om avtalade tjänster. Ni ger mig rätten att själv avgöra hur och när uppdraget ska utföras.

UPPHOVSRÄTT

Jag tar inget ansvar för innehållet på de webbplatser som jag förvaltar, underhåller och/eller vårdar.

PRISER OCH BETALNINGAR

När ni blir min kund, godkänner ni att jag får debitera enligt den metod och valuta ni valde vid beställningen.

Alla priser och villkor kan ändras. Detta meddelas via epost eller i nyhetsbrev. Prishöjningar sker dock aldrig retroaktivt.

UPPSÄGNING OCH ÅTERBETALNINGAR

Abonnemangstjänster via Paypal kan sägas upp när som helst. Använd knappen Avsluta i butiken eller i ert Paypalkonto.

Önskar ni byta betalningsmetod, kontakta mig innan förfallodagen, annars förlängs avtalet automatiskt.

Övriga tjänster avslutas efter förbetald period. Klippkort och Timpaket för VA-tjänster kan utnyttjas till de är förbrukade.

AVSLAG AV SERVICE

Jag förbehåller mig rätten att vägra service till webbplatser som innehåller olagligt, stötande, obscent, hatiskt, skadligt innehåll eller av någon annan orsak.

TREDJE PART ELLER ÄNDRINGAR AV KUNDEN

Med en WordPress-webbplats, kan ni som administratör själv redigera innehållet, och uppdatera tema och tillägg.

Men om någon annan än jag eller mina underleverantörer arbetar med webbplatsen skadar designen eller försämrar synlighet eller funktion, debiteras den extra tid som går åt för att återställa enligt timtaxa. Minsta debitering är en timme.

ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNING

Även om det finns begränsningar för de garantier som vi kan erbjuda, är mycket viktigt för mig att ni blir nöjd. Läs och förstå mina ansvarsgränser innan ni beställer tjänster.

Jag garanterar inte, representerar eller garanterar att funktionerna i era webbsidor eller er webbplats på Internet kommer att kunna uppfylla kundens krav eller att driften av webbsidor fungerar utan avbrott eller felfritt.

Ni samtycker uttryckligen att er användning av, eller oförmåga att använda de funktioner som finns i dessa webbsidor eller webbplats på Internet sker på er egen risk. Funktionerna för webbsidor och webbplatser som skapats för er tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig” för er användning, utan garantier av något slag. Hela risken för kvaliteten och utförandet av webbsidor och webbplats åvilar er som kund.

I den mån det inte är förbjudet enligt lag, kommer jag´ under inga omständigheter att vara ansvarig gentemot kunden eller någon tredje part för eventuella skador, inklusive; men inte begränsat till; förluster, förlorade besparingar, förlust av data, avbrott i verksamheten, eller oförutsedda följdskador eller särskilda skador till följd av driften av eller oförmåga att använda dessa webbsidor eller webbplats, oavsett orsak, även om jag har informerats om risken för sådana skador.

Jag representerar inte eller garanterar att funktionerna i webbsidor eller webbplats kommer att vara fria från förlust, skador, attacker, virus, störningar, säkerhetsintrång, och jag frånsäger mig allt ansvar i samband med detta.

Detta avtal regleras av lagstiftningen i Thailand utan hänsyn till dess lagar och regler. Ni samtycker uttryckligen att alla anspråk eller tvister med jag eller som på något sätt skapas för användning av era skapade webbsidor eller webbplats på Internet regleras av domstol i Thailand.

GODKÄNNANDE

Observera att genom att beställa och skicka in er betalning, godkänner du dessa användarvillkor som de är skrivna här. Jag förbehåller mig rätten att ändra eller uppdatera dessa villkor när som helst utan förvarning.

Användaren av denna webbplats godkänner villkoren i detta avtal på uppdrag av dennes organisation eller företag. Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna..