Varför vara olaglig?

Gör er hemsida bättre GDPR-anpassad

Googles tjänster ifrågasätts alltmer eftersom information om er hemsidas besökare hamnar utanför EU.
Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen) har ännu inte agerat lika hårt som andra länder, men varför vänta med att vara ”laglydig”?

Er hemsida kan bryta emot GDPR inom 3 områden:

Google Fonts

Er hemsida använder Google Fonts. Det innebär att typsnittsfiler laddas ner från Google till era besökare. Google spårar då besökarens IP-adress.

Det går bra att lagra filerna på er hemsida istället, då kan inte Googla spåra och ni får dessutom en snabbare hemsida.

Att sätta upp detta tar 2 timmar.

Då ingår backup, installation, inställningar och efterkontroll.

Google Analytics

Google fasar nu ut dagens generation av Google Analytics (UA) och ersätter det med GA4. GA4 är anonymiserad, dvs uppfyller GDPR klart bättre. Vi lägger till ny spårningskod för och kör parallellt tills UA tas ur drift – då vi tar bort den gamla.

Att sätta upp detta tar 1 timme, inkl radering av UA-koden senare.

Förutsätter att vi har tillgång till ert GA-konto, lägg in vår gmail-adress som editor. Läs här om hur ni gör detta.

Cookies

Alla hemsidor behöver få ett aktivt medgivande från besökaren att de godkänner cookies. En cookie är en datafil som placeras i besökarens dator. Om besökaren nekar cookies skickas inga cookies och inga utomstående får tillgång till besökarens personliga information. t.ex om var de surfat innan. Vi har en lösning som är 100% ok enligt GDPR, som blockerar t.ex Googles och Facebooks tjänster. Vi installerar bannern och ställer in allt, och designar allt enligt er hemsidas färgskala.

Att sätta upp detta tar 2 timmar.

Bonus: Väljer du alla tre lägger vi in cache så att sidan laddar några sekunder snabbare!

Tid för detta drar vi från outnyttjad tid i ert supportavtal, alternativt via en timbank eller på separat faktura.
Har ni t.ex bara en timme kvar i ert avtal drar vi av den och fakturerar resterande timmar på nästa faktura.

Dett jobbet gör vi under november och december och det kommer vare sig att störa er eller era besökare.
Er beställning är givetvis bindande.

Beställning

Jag vill beställa följande:

Jag vill betala på detta sättet:

Friskrivning: Vi kan inte ta på oss något juridiskt ansvar för er hemsidas laglydighet.
Vi har valt ut plugin som idag (2022-11-01) följer GDPR och vi ställer in allt enligt deras instruktioner.
Vi kan inte ansvar för om dessa plugin behöver bytas ut t.ex pga lagändringar eller annat utom vår kontroll.

 

Pin It on Pinterest