Villkor support och assistans

Reviderade 6 april 2023

TILLSTÅND

Ni engagerar oss som en oberoende leverantör att utföra det arbete som beskrivs i det paket eller tjänst som ni har köpt.

Det är nödvändigt att få tillgång till er webbsida, därför tillåter ni att vi, eller den vi anlitar, att få tillgång till kontrollpanel och er installation hos ert webbhotell inklusive skrivbehörigheter, alla nödvändiga lösenord, samt tillstånd att installera nödvändiga WordPress-tillägg och ordna rutiner för att hantera avtalade tjänster. Byter ni lösenord någonstans måste det meddelas oss omgående. Vi avgör hur och när uppdraget ska utföras.

OBS! Innan ett avtal kan tecknas måste vi gå genom er webbsida och tillse att allt fungerar. Detta debiteras via förbetald timbank.

PRISER OCH BETALNINGAR

Vid beställning debiterar vi er halvårs- eller helårsvis via faktura. Avtalet förlängs med automatik, såvida ni inte meddelar annat. Faktura skall vara betald innan avtalsperioden inleds. Ändringar av priser och villkor meddelas i god tid innan de börjar gälla, detta sker via email, på Facebooksidan och i bloggen. Vi får lov att överlåta fakturan till tredje part.

UPPSÄGNING OCH ÅTERBETALNINGAR

Avtal och timbank kan utnyttjas tills de förbrukats. Timbank kan överföras till webbsidor som ni själv äger, dock ej till annan kund. Fria minuter i avtalen kan endast utnyttjas innevarande månad.

Avtal förlängs automatiskt och med samma debiteringsperiod, såvida ni inte meddelar oss en månad innan avtalet är slut.

Vi äger rätt att låta tredje part hantera supportarbetet helt eller delvis, och de som tar på sig det ansvaret accepterar att arbeta under samma avtal. De kan dock inte leja ut arbetet i sin tur.

AVSLAG AV SERVICE

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till webbsidor som innehåller olagligt, stötande, obscent, hatiskt, skadligt innehåll.

KUNDENS ANSVAR

En WordPress-webbsida kan ni som administratör själv redigera innehåll i samt uppdatera tema och tillägg. Om ni då råkar skada designen eller försämrar synlighet eller funktion, debiterar vi för att återställa. Det ingår inte i avtalet. Minsta debitering är en timme.

ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNING

Även om det finns begränsningar för de garantier som vi kan erbjuda, är mycket viktigt för oss att ni blir nöjd. Läs och förstå våra ansvarsgränser innan ni beställer tjänster.

Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att funktionerna i era webbsidor kommer att kunna uppfylla era krav eller att driften av webbsidor fungerar utan avbrott eller felfritt.

Ni samtycker uttryckligen att er användning av, eller oförmåga att använda de funktioner som finns i dessa webbsidor eller webbsida på Internet sker på er egen risk. Funktionerna för webbsidor som skapats för er tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig” för er användning, utan garantier av något slag. Hela risken för kvaliteten och utförandet av webbsidor åvilar er som kund.

I den mån det inte är förbjudet enligt lag, kommer vi under inga omständigheter att vara ansvariga gentemot er eller någon tredje part för eventuella skador, inklusive; men inte begränsat till; förluster, förlorade besparingar, förlust av data, avbrott i verksamheten, eller oförutsedda följdskador eller särskilda skador till följd av driften av eller oförmåga att använda dessa webbsidor, oavsett orsak, även om ni har informerats om risken för sådana skador.

Vi representerar inte eller garanterar att funktionerna i webbsidan kommer att vara fria från förlust, skador, attacker, virus, störningar, säkerhetsintrång, och vi frånsäger oss allt ansvar i samband med detta.

Om kund inte förlänger sin temalicens när det upphör kan vi inte fullfölja vårt ansvar enligt detta avtalet. Då övergår det fulla ansvaret på kunden tills licensen förlängts. Supportavtalet återupptas först då temalicens betalats.

Detta avtal regleras av lokal lagstiftning utan hänsyn till dess lagar och regler. Ni samtycker uttryckligen att alla anspråk eller tvister med oss eller som på något sätt skapas för användning av era skapade webbsidor regleras av lokal domstol.

GODKÄNNANDE

Observera att genom att beställa och betala ett avtal, godkänner ni dessa användarvillkor som de är skrivna här. Om vi måste ändra i villkoren, tar vi upp en diskussion med er i god tid innan.

Kunden godkänner villkoren i detta avtal i eget namn eller på uppdrag av dennes organisation eller företag. Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna.

Pin It on Pinterest