Villkor för webbdesign

Reviderade 16 januari 2023

Sammanfattning

• Offerter gäller 14 dagar från det att de ställts ut.
• Offerterna hänvisar till villkoren på denna sidan.
• Accept av avtal sker via er bekräftelse i email.
• Jolico Limited 有限公司 är ett privat bolag med säte i Hong Kong.

• Innehåll delas via Slack, Wetransfer, Filemail, Google Drive eller annan molntjänst. Använd alltid anvisad epostadress.

• Feedback sker via epost & chatt. Besvara i befintliga konversationer så starta inte nya diskussioner. Vi vill inte tappa inte bort något av era svar.

När ni godkänner offerten accepterar ni samtidigt dessa villkoren.

SAMMANFATTNING:

Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att uppfylla era behov och uppfylla era förväntningar, men det är viktigt att ha saker nedskrivna så att vi båda vet vad som är vad, vem som ska göra vad och när, och vad som händer om något går fel.

I detta avtal kommer ni inte hitta några komplicerade juridiska termer eller långa passager av oläslig text. Vi har ingen önskan att lura er att underteckna något som ni kanske senare ångrar. Vad vi vill uppnå är vad som är allra bäst för båda parter, både nu och i framtiden.

VAD GÖR BÅDA PARTERNA?

• Ni har befogenhet att ingå detta avtal på uppdrag av er själv, ert företag eller er organisation.

• Ni kommer att ge oss de tillgångar och information som vi behöver för att slutföra projektet och ni kommer att göra detta när vi ber er om det och i de format vi ber om.

• Ni kommer att kunna granska vårt arbete, ge feedback och godkännande i god tid.

• Ni besvarar våra frågor via email så fort ni hinner. Vi förutsätter att ni läser er epost dagligen under projektets gång. Blir projektet försenat pga sen återkoppling kommer det absolut att påverka vår leveranstid.

• Tidsfrister arbetar på två sätt, så att ni också är bunden av datum vi sätter ihop. Ni accepterar också att hålla er till den betalningsplan som anges i offerten.

• Vi har erfarenhet och förmåga att göra allt vi har kommit överens om och vi ska utföra allt på ett snabbt och professionellt sätt.

• Vi bygger webbsidan på en dold utvecklings-server som ni får full insyn i. Denna är vare sig sökbar eller offentlig.

• Vi strävar efter att uppfylla den tidsfrist som är avtalad och bibehålla sekretessen för allt ni ger oss.

DESIGNPROCESSEN

Vi skapar en grunddesign som är responsiv och anpassar sig till olika skärmstorlekar. Vi bygger med WordPress, världens mest använda CMS, med temat Divi, ett av de mest använda WordPress-teman.

Vårt arbete genomsyras av säkerhet och långsiktighet. Vi använder endast tillägg som är säkra och dagsaktuella, och vars upphovsmän ger oss bra support.

Vi har rätt att anlita underleverantör för hela eller delar av projektet. Vi ansvarar för dessa, och de ikläder sig samma ansvar som vi enligt detta avtal.

Ni får kontinuerligt möjlighet att följa projektets gång och ge feedback. Det ligger i ert intresse att besvara email så fort ni kan för att hålla den tidsplan vi kommer överens om. Förseningar orsakade av sena svar på våra frågor är ert ansvar.

Om det vid något skede sker att ni ändrar er om vad ni vill ska levereras och/eller inte är nöjd med den riktning vårt arbete tar, betalar ni oss fullt ut för den tid som vi har arbetat för er och så avslutar vi samarbetet.

TEXT- OCH BILDINNEHÅLL

Vårt pris gäller om bildmaterialet är av formaten jpeg och png och levereras som separata källfiler, dvs inte inbäddade i Word-, pdf- eller andra filer. Dessutom förutsätter vi att era texter är kompletta, strukturerade, översatta och färdiga att användas. Vi godkänner email, doc, rtf eller txt – pdf bör undvikes. All extra bearbetning av innehållet debiteras enligt timtaxa.

KOMPATIBILITET MED WEBBLÄSARE I DATORER

Vi testar webbsidor med senaste versionerna av de vanliga webbläsarna för MacOS och Windows. Om ni behöver kompatibilitet i annan webbläsare, kan vi offerera detta separat.

KOMPATIBILITET MED MOBILA WEBBLÄSARE

Vi testar webbsidan i mobila enheter med normala skärmstorlekar och med vanliga webbläsare. Vi kan inte testa i Blackberry, Windows eller ovanligare Android-enheter eller andra mobila webbläsare.

SÖKMOTOROPTIMERING (SEO)

Vi kan inte garantera er bra sökresultat hos Google. Men de webbsidor vi bygger är tillgängliga för sökmotorer. Vi lägger in textutdrag och en delningsbild enligt principerna för OpenGraph.

ÄNDRINGAR OCH REVISIONER

Vi vill aldrig begränsa er förmåga att ändra er. Riktpriset i offerten grundar sig på den tid som vi uppskattar att vi behöver för att utföra allt Ni har berättat att Ni vill uppnå, men vi är gärna flexibla. Om Ni vill ändra er eller lägga till, ger vi er en separat offert för dessa.

HOSTING OCH DOMÄNNAMN

Domännamn som bokas av oss överflyttas till er efter att slutfakturan betalats. Webbhotell bokas direkt i ert namn. Om vi väljer leverantör för detta ingår detta i priset. Om ni redan äger domännamn och webbhotell, och om arbetet med installation eller ompekning tar längre tid än 30 min, har vi rätt att debitera för faktisk arbetstid.

SUPPPORTAVTAL

Efter lansering sköter vi om webbsidan enligt supportavtalet Normal på helårsfaktura. Detta debiteras på slutfakturan. Vi håller sidan uppdaterad och säker, bevakar säkerhet och driften, och hanterar kommunikation med webbhotell och andra leverantörer. Om ni önskar lägga till tid för assistans med innehåll och rådgivning, vänligen återkom om detta.

LICENSER

Under tiden vi har en pågående affärsrelation ingår licens för temat Divi (och pluginen Divi Builder, Monarch och Bloom). Upphör vår affärsrelation måste ni köpa egna licenser för att kunna uppdatera dem på egen hand.

Licenser för de plugin som ingår i uppdraget ingår det första året. Därefter kan ni ta över ansvaret eller så debiterar vi er för en andel i licenskostnaden årsvis i förskott. Upphör betalningen så avaktiveras licensen.

LEGALA SAKER

Vi kommer att utföra vårt arbete i enlighet med god branschpraxis och på standard som förväntas från en kvalificerad firma med relevant erfarenhet. Vi äger rätt att samarbeta med andra i detta projektet. Dessa ikläder sig samma ansvar som vi gör.

Vi kan inte garantera att vårt arbete kommer att vara felfria och så vi kan inte hållas ansvarig för er eller för tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador.

Ert ansvar gentemot oss begränsas till det som skall betalas enligt detta kontrakt och ni kommer inte bli föremål för oss eller tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador, även om vi har informerat er om dem.

Slutligen, om någon bestämmelse i detta kontrakt skulle vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, skall den bestämmelsen avskiljas från detta avtal och inte påverka giltighet och genomförbarhet av återstående bestämmelser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bara för att vara tydlig, ”immateriella rättigheter” avser alla patent, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätt (inklusive rättigheter i programvara) och närstående rättigheter, varumärken, domännamn på Internet, rättigheter i design, databasrättigheter, rättigheter i konfidentiell information (inklusive know-how) och alla andra immateriella rättigheter.

Först garanterar ni att alla delar av den text, bilder eller grafik ni anger, antingen ägs av er själv eller att ni har tillåtelse att använda dem. När ni ger oss text, bilder eller grafik till mig samtycker ni till att skydda oss från alla krav från en tredje parts immateriella rättigheter.

Vi garanterar att alla delar av det arbete jag levererar till er antingen ägs av oss eller vi har fått tillstånd att ge dem till er. När vi förser er med text, bilder eller annan grafik, är vi överens om att skydda er från alla anspråk från tredje parts immateriella rättigheter.

Förutsatt att Ni har betalat för det arbete och att detta avtal har avslutats, tilldelar vi er alla immateriella rättigheter på följande sätt: Ni äger webbplatsen vi designar plus de visuella element som vi skapar för sidan. Källfilerna och färdiga filer lagras på ert webbhotell i en speciell mapp eftersom vi inte är skyldiga att behålla en kopia.

Vi kommer att äga alla immateriella rättigheter som vi har utvecklat före, eller utvecklat separat från detta projekt och inte betalas av er. Vi kommer att äga den unika kombinationen av dessa element som utgör en komplett design, om vi inte kommer överens om annat.

VISA UPP VÅRT ARBETE

Vi älskar att stila med vårt arbete, så vi förbehåller oss rätten att visa alla aspekter av det kreativa arbetet, inklusive skisser, work-in-progress och det färdiga projektet i vår portfolio, sociala media och på egna och andras webbplatser. Om ni inte medger detta, meddela oss. Har ni skrivit en recension efteråt får vi lov att publicera den med ert namn, länk och er bild. Publicering av recensioner på andra sajter regleras av respektive sajt.

BETALNINGSPLAN

Vi är övertygade på att Ni förstår hur viktigt det är att Ni betalar våra fakturor omgående, eftersom vi är ett litet företag. Vi utfärdar fakturor som PDF och Ni betalar till något av de konton som anges i fakturan inom 10 dagar efter fakturadatum. Ni står för era avgifter för överföring till våra konton.

Uppdrag understigande €800 betalas alltid i förskott.

För uppdrag över €800 skall 50% av riktpriset betalas i förskott. Inget arbete inleds innan er betalning är bokförd.

När halva arbetet är klart fakturerar vi 25%. Efter godkänd design fakturerar vi resterande 25% samt för de tillägg som beställts av er. Därefter sker flytt till det webbhotell som sidan ska finnas på. 

Vi äger rätt att överlåta fakturan till tredje part.

ÄNDRINGAR

Ändringar i våra villkor kan kanske behövas av olika skäl. Sker detta meddelar vi det via email. Har ni invändningar emot dessa måste ni meddela oss inom 8 dagar efter att ni fått emailet. Annars gäller de nya villkoren direkt, och även för innevarande projekt.

MEN VAR ÄR ALLT DET HEMSKA FINSTILTA?

Precis som en parkeringsbiljett, kan ingen av oss överföra detta avtal till någon annan utan den andres tillåtelse.

Vi är båda överens om att vi kommer att följa alla relevanta lagar och förordningar i samband med inom ramen för detta avtal och inte orsaka andra att bryta relevanta lagar och förordningar.

Även om språket är enkelt är båda parters avsikter allvarliga och vårt avtal är ett juridiskt bindande dokument.

Pin It on Pinterest