Villkor för webbdesign

Reviderade den 5 juni 2024

Sammanfattning
• Accept av avtal sker via er bekräftelse i email.
• Offerter gäller 14 dagar.

• Offerten hänvisar till dessa villkoren.
• Använd alltid anvisad epostadress för feedback.

• Innehåll delas via iCloud, Slack, Wetransfer, Filemail, Google Drive eller molntjänst.
• Feedback sker via epost/chatt. Besvara i befintliga konversationer, starta inte upp nya trådar – jag vill inte tappa inte bort något av era svar.

När ni godkänner offerten accepterar ni samtidigt dessa villkoren.

SAMMANFATTNING:

Jag kommer alltid att göra mitt bästa för att uppfylla era behov och uppfylla era förväntningar, men det är viktigt att ha saker nedskrivna så att vi båda vet vad som är vad, vem som ska göra vad och när, och vad som händer om något går fel.

I detta avtal kommer ni inte hitta några komplicerade juridiska termer eller långa passager av oläslig text. Jag har ingen önskan att lura er att underteckna något som ni kanske senare ångrar. Vad jag vill uppnå är vad som är allra bäst för båda parter, både nu och i framtiden.

VAD GÖR BÅDA PARTERNA?

• Ni har befogenhet att ingå detta avtal på uppdrag av er själv, ert företag eller er organisation.

• Ni ska utse en kontaktperson som leder projektet hos er och hanterar all kommunikation med mig.

• Ni kommer att ge mig de tillgångar, inloggningar och information som jag behöver för att slutföra projektet och ni kommer att göra detta när Jag ber er om det och i de format jag ber om.

• Ni kommer att kunna granska mitt arbete fortlöpande, ge feedback och godkännande i god tid.

• Ni besvarar mina frågor via email så fort ni hinner. Jag förutsätter att er projektledare läser epost dagligen under projektets gång. Blir projektet försenat pga sen återkoppling kommer det att påverka min tidsplan.

• Ni accepterar att hålla er till den betalningsplan som anges i offerten.

• Jag har erfarenhet och förmåga att göra allt vi har kommit överens om och jag kommer att utföra allt på ett snabbt och professionellt sätt.

• Jag bygger webbsidan på en dold utvecklingsserver som ni får full insyn i. Denna är vare sig sökbar eller offentlig. Om arbetet måste utföras på ert befintliga webbhotell ska uppdraget alltid betalas i förskott.

• Jag strävar alltid efter att uppfylla den tidplan som är avtalad och bibehålla sekretessen för allt ni ger mig.

DESIGNPROCESSEN

Jag skapar en grunddesign som är responsiv och anpassar sig till olika skärmstorlekar. Jag bygger med WordPress, världens mest använda CMS, med temat Divi, ett av de populäraste WordPress-teman.

Arbetet genomsyras av säkerhet och långsiktighet. Jag använder endast tillägg som är bevisligen säkra och dagsaktuella, och vars upphovsmän ger mig bra support. Då får ni en bra slutprodukt.

Om jag vill har jag rätt att anlita underleverantör för projektet, helt eller delvis. Det är dock jag som leder projektet och underleverantören tar på sig samma ansvar som jag. Om de trots allt gör några fel tar jag det på mig till 100%.

Ni får kontinuerligt möjlighet att följa projektets gång och ge feedback. Det ligger i ert intresse att besvara email så fort ni kan för att hålla den tidsplan vi avtalat. Förseningar i arbetet som orsakas pga av försenade eller uteblivna svar på email är ert ansvar.

Om det vid något skede sker att ni ändrar er om vad ni vill ska levereras och/eller inte är nöjd med den riktning mitt arbete tar, betalar ni mig fullt ut för den tid som jag har arbetat för er och så avslutar vi samarbetet.

TID FÖR MÖTEN OCH UTBILDNING

Ett 1-timmes möte innan uppstart ingår i mina priser. Önskar ni ytterligare möten under projektets gång måste det beställas så jag kan ta med det i offerten. Om ni inte beställer extra möten, men ändå önskar ha möten i efterhand debiterar jag detta enligt timtaxa.

Utbildning i att hantera Divi och webbsajten ingår. Självstudier är dock viktiga, Jag förser er med underlag vid överlämnandet av webbsidan. Önskas mer utbildning, debiterar jag för detta. Ska jag sköta om allt på webbplatsen krävs ingen utbildning, meddela mig detta innan jag skriver offert.

TEXT- OCH BILDINNEHÅLL

Mitt pris gäller om bildmaterialet är av formaten jpeg och png och levereras som separata källfiler, dvs inte inbäddade i Word-, pdf- eller andra filer. Dessutom förutsätter jag att era texter är kompletta, strukturerade, översatta och färdiga att användas. Jag godkänner email, doc, rtf eller txt – pdf t.ex skall undvikas. All extra bearbetning av innehållet debiteras enligt timtaxa.

KOMPATIBILITET MED WEBBLÄSARE I DATORER

Jag testar webbsidor med senaste versionerna av de vanliga webbläsarna för MacOS och Windows. Om ni behöver kompatibilitet i annan webbläsare, kan jag offerera detta separat.

KOMPATIBILITET MED MOBILA WEBBLÄSARE

Jag testar webbsidan i mobila enheter med normala skärmstorlekar och med vanliga webbläsare. Jag kan inte testa i Blackberry, Windows eller ovanligare Android-enheter eller andra mobila webbläsare.

SÖKMOTOROPTIMERING (SEO)

Jag kan inte garantera er bra sökresultat hos Google. Men de webbsidor jag bygger är tillgängliga för sökmotorer. Jag lägger in textutdrag och delningsbild enligt principerna för OpenGraph.

ÄNDRINGAR OCH REJagSIONER

Jag vill aldrig begränsa er förmåga att ändra er. Riktpriset i offerten grundar sig på den tid som jag uppskattar att jag behöver för att utföra allt Ni har berättat att Ni vill uppnå, men jag är gärna flexibel. Om Ni vill ändra er eller lägga till, ger jag er en separat offert för dessa.

HOSTING OCH DOMÄNNAMN

Bokar jag domännamn överförs det till er efter att slutfakturan betalats. Webbhotell bokas av mig fast i ert namn. Webbsidan kan endast installeras på ett av mig godkänt webbhotell. Kontakta mig för en aktuell lista. Varför? Somliga är olämpliga, en del är begränsade eller ger för dålig support.

 

SUPPORTAVTAL

Efter lansering sköter jag om webbsidan enligt avtalet Small på helårsavtal. Detta debiteras på slutfakturan. Har webbsidan e-handel eller specialkod startar jag upp er på avtalen Medium eller Large. Läs mer om support här.

LICENSER OCH API

Under tiden vi har en pågående affärsrelation ingår licenser för temat Divi och tilläggen Divi Builder, Monarch och Bloom. Upphör vår affärsrelation måste ni köpa egna licenser för att kunna uppdatera dem på egen hand. Extra plugin och externa API för er webbsida beställs via en separat epostadress (licens@erdomän.se) som ni och jag har tillgång till för att förenkla hanteringen. Det sätter jag upp på ert webbkonto i samband med uppstarten. Har ni en extern mailleverantör sätter ni upp denna. Lösenordet till denna epostadress för aldrig ändras!

Licenser för de plugin som ingår i uppdraget ingår det första året. Därefter övertar ni betalansvaret. Har jag en obegränsad licens för ett plugin kan ni köpa en andel i den licensen, vilken betalas årsvis i förskott. Upphör ni med betalning avaktiveras licensen.

LEGALA SAKER

Jag kommer att utföra mitt arbete i enlighet med god branschpraxis och på standard som förväntas från en kvalificerad firma med relevant erfarenhet. Jag äger rätt att samarbeta med andra i detta projektet. Dessa ikläder sig samma ansvar som jag gör.

Jag kan inte garantera att mitt arbete kommer att vara felfritt och jag kan inte hållas ansvarig för er eller för tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador.

Ert ansvar gentemot mig begränsas till det som skall betalas enligt detta kontrakt och ni kommer inte bli föremål för vår eller tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador, även om jag har informerat er om dem.

Slutligen, om någon bestämmelse i detta kontrakt skulle vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, skall den bestämmelsen avskiljas från detta avtal och inte påverka giltighet och genomförbarhet av återstående bestämmelser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bara för att vara tydlig, ”immateriella rättigheter” avser alla patent, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätt (inklusive rättigheter i programvara) och närstående rättigheter, varumärken, domännamn på Internet, rättigheter i design, databasrättigheter, rättigheter i konfidentiell information (inklusive know-how) och alla andra immateriella rättigheter.

Först garanterar ni att alla delar av den text, bilder eller grafik ni anger, antingen ägs av er själv eller att ni har tillåtelse att använda dem. När ni ger mig text, bilder eller grafik till mig samtycker ni till att skydda mig från alla krav från en tredje parts immateriella rättigheter.

Jag garanterar att alla delar av det arbete jag levererar till er antingen ägs av mig eller jag har fått tillstånd att ge dem till er. När jag förser er med text, bilder eller annan grafik, är vi överens om att skydda er från alla anspråk från tredje parts immateriella rättigheter.

Förutsatt att Ni har betalat för arbetet och att detta avtal har avslutats, tilldelar jag er alla immateriella rättigheter på följande sätt: Ni äger webbplatsen jag designar plus de visuella element som jag skapar unikt för sidan. Källfilerna och färdiga filer lagras på ert webbhotell i en speciell mapp eftersom jag inte är skyldig att behålla en kopia.

Jag kommer att äga alla immateriella rättigheter som jag har utvecklat före, eller utvecklat separat från detta projekt och inte betalas av er. Jag kommer att äga den unika kombinationen av dessa element som utgör en komplett design, om vi inte kommer överens om annat.

VISA UPP VÅRT ARBETE

Jag älskar att stila med mitt arbete, så jag förbehåller mig rätten att visa alla aspekter av det kreativa arbetet, inklusive skisser, work-in-progress och det färdiga projektet i min portfolio, sociala media och på egen och andras webbplats. Om ni inte medger detta, meddela mig. Har ni skrivit en recension efteråt får jag lov att publicera den med ert namn, länk och er bild. Publicering av recensioner på andra sajter regleras av respektive sajt.

BETALNINGSPLAN

Jag är övertygad om att Ni förstår hur viktigt det är att Ni betalar mina fakturor omgående, eftersom jag är ett litet företag. Jag utfärdar fakturor som PDF och Ni betalar till något av de konton som anges i fakturan inom 10 dagar. Ni står för eventuella avgifter för överföring till mina konton.

Uppdrag understigande 8000kr (som t.ex Hemsida till fast pris) eller uppdag som utförs på ert webbhotell skall alltid betalas i förskott.

För uppdrag som överstiger 8000kr skall 50% betalas i förskott. När detta är bokfört inleds arbetet.

När halva arbetet är klart fakturerar jag 25%. Efter godkänd design fakturerar jag resterande 25% samt för de extraarbeten ni beställt. Därefter sker flytt till det webbhotell som webbsidan ska finnas på.

Jag har rätt att överlåta fakturan till tredje part.

ÄNDRINGAR

Ändringar i mina villkor kan kanske behövas av olika skäl. Sker detta meddelar jag det via email. Har ni invändningar emot dessa måste ni meddela mig inom 8 dagar efter att ni fått emailet. Annars gäller de nya villkoren direkt, och även för innevarande projekt.

MEN VAR ÄR ALLT DET HEMSKA FINSTILTA?

Precis som en parkeringsbiljett, kan ingen av oss överföra detta avtal till någon annan part utan den andres tillåtelse.

Vi är båda överens om att vi kommer att följa alla relevanta lagar och förordningar i samband med inom ramen för detta avtal och inte orsaka andra att bryta relevanta lagar och förordningar.

Även om språket är enkelt är båda parters avsikter allvarliga och detta avtalet är ett juridiskt bindande dokument.

Villkor för support/assistans

Reviderade 5 juni 2024

TILLSTÅND

Ni engagerar mig som en oberoende leverantör att utföra det arbete som beskrivs i det paket eller tjänst som ni har köpt.

Det är nödvändigt att få tillgång till er webbsida, därför tillåter ni att jag, eller den vi anlitar, att få tillgång till kontrollpanel och er installation hos ert webbhotell inklusive skrivbehörigheter, alla nödvändiga lösenord, samt tillstånd att installera nödvändiga WordPress-tillägg och ordna rutiner för att hantera avtalade tjänster.

Byter ni lösenord någonstans måste ni tala om detta omgående. Om möjligt ska jag läggas till som teknisk kontakt hos ert webbhotell / domänregistrator för att få aviseringar om tjänster och drift.

Jag avgör alltid hur och när uppdraget ska utföras. Planerat arbete utför jag helgfria vardagar mellan kl 04-12 svensk tid. Beställer ni arbete efter kl 12 gör jag detta nästkommande vardag.

Jag har rätt att debitera extra för akuta åtgärder under icke arbetstid enligt timtaxa + 50% jourtillägg. Om ett ärende kan anses som akut avgör jag. Exempel på akut åtgärd är en väsentlig funktion eller drift, men även allvarliga säkerhetsproblem. Det är dock sällan säkerhetsproblem uppstår eftersom jag bygger in säkerhet i webbplatserna med avtal, t.ex brandvägg som uppdateras automatiskt och spamfilter i formulär och butik.

Assistanstid kan utnyttjas för ändringar av befintligt innehåll och skriva inlägg på er hemsida. Nya sidor offereras alltid. Det kan inte utnyttjas för att väsentligt ändra i temat eller dess mallar, eller specialanpassa kod. Ej heller SEO-arbete.

OBS! Har jag inte byggt er hemsida måste jag godkänna sidan innan vi ingår avtal. Därefter avgör jag om ni kan få ett supportavtal. Avgift för genomgången offereras separat och ska betalas innan genomgången. Denna avgift återbetalas inte.

PRISER OCH BETALNINGAR

Supportavtal debiteras halvårs- eller helårsvis på faktura. Avtalet förlängs med automatik, såvida ni inte meddelar annat. Fakturan skall vara betald innan nästa avtalsperiod inleds. Ändringar av priser och villkor meddelas i god tid innan de börjar gälla, detta sker via email, på Facebooksidan och i bloggen. Jag får lov att överlåta fakturan till tredje part.

UPPSÄGNING OCH ÅTERBETALNINGAR

Avtal och timbank kan utnyttjas tills de förbrukats. Timbank kan överföras till webbsidor som ni själv äger, dock ej till annan kund. Fria minuter för asistans i supportavtalen kan endast utnyttjas innevarande månad.

Avtal förlängs automatiskt och med samma debiteringsperiod, såvida ni inte meddelar mig en månad innan avtalstiden är slut.

Jag äger rätt att låta tredje part hantera supportarbetet helt eller delvis, och de som tar på sig det uppdraget accepterar att arbeta under dessa villkor. De får dock inte leja ut arbetet i sin tur.

KUNDENS ANSVAR

En WordPress-webbsida kan ni själv redigera innehållet i samt uppdatera tema och tillägg. Om ni då råkar skada designen eller försämrar synlighet eller funktion, debiterar jag för att återställa. Det ingår inte i några avtal. Minsta debitering är en timme.

ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNING

Även om det finns begränsningar för de garantier som jag kan erbjuda, är mycket viktigt för mig att ni blir nöjd. Läs och förstå mina ansvarsgränser innan ni beställer tjänster.

Jag garanterar inte, representerar eller garanterar att funktionerna i era webbsidor kommer att kunna uppfylla era krav eller att driften av webbsidor fungerar utan avbrott eller felfritt.

Ni samtycker uttryckligen att er användning av, eller oförmåga att använda de funktioner som finns i dessa webbsidor eller webbsida på Internet sker på er egen risk. Funktionerna för webbsidor som skapats för er tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig” för er användning, utan garantier av något slag. Hela risken för kvaliteten och utförandet av webbsidor åvilar er som kund.

I den mån det inte är förbjudet enligt lag, kommer jag under inga omständigheter att vara ansvarig gentemot er eller någon tredje part för eventuella skador, inklusive; men inte begränsat till; förluster, förlorade besparingar, förlust av data, avbrott i verksamheten, eller oförutsedda följdskador eller särskilda skador till följd av driften av eller oförmåga att använda dessa webbsidor, oavsett orsak, även om ni har informerats om risken för sådana skador.

Jag garanterar inte att funktionerna i webbsidan kommer att vara fria från förlust, skador, attacker, virus, störningar, säkerhetsintrång, och jag frånsäger mig allt ansvar i samband med detta.

Har en tema- eller pluginlicens köpts i ert namn ansvarar ni själv för att dessa licenserna förlängs. Jag kan bevaka detta, mot ersättning.

Kunden ansvarar själv för att betalning för att tjänster som webbhotell och domännamn sker i tid. Jag kan dock bevaka detta, mot ersättning.

Detta avtal regleras av lokal lagstiftning utan hänsyn till dess lagar och regler. Ni samtycker uttryckligen att alla anspråk eller tvister med mig eller som på något sätt skapas för användning av era skapade webbsidor regleras av lokal domstol.

GODKÄNNANDE

Observera att genom att beställa och betala ett avtal, godkänner ni dessa användarvillkor som de är skrivna här. Om jag måste ändra i villkoren, tar jag upp en diskussion med er i god tid innan. Ni godkänner villkoren i detta avtal i eget namn eller på uppdrag av er organisation eller företag. Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna.