Johan Linder Communication
HEM —– UPPDRAG —– KONTAKT —– OM —–

Villkor för webbdesign

Reviderade 1 januari 2024

Sammanfattning

• Offerter gäller 14 dagar från det att de ställts ut.
• Offerterna hänvisar till villkoren på denna sidan.
• Accept av avtal sker via er bekräftelse i email.

• Innehåll delas via iCloudDrive, Slack, Wetransfer, Filemail, Google Drive eller annan säker molntjänst.
• Använd alltid anvisad epostadress för feedback.
• Feedback sker via epost/chatt. Besvara i befintliga konversationer, starta inte upp nya trådar – vi vill inte tappa inte bort något av era svar.

När ni godkänner offerten accepterar ni samtidigt dessa villkoren.

SAMMANFATTNING:

Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att uppfylla era behov och uppfylla era förväntningar, men det är viktigt att ha saker nedskrivna så att vi båda vet vad som är vad, vem som ska göra vad och när, och vad som händer om något går fel.

I detta avtal kommer ni inte hitta några komplicerade juridiska termer eller långa passager av oläslig text. Vi har ingen önskan att lura er att underteckna något som ni kanske senare ångrar. Vad vi vill uppnå är vad som är allra bäst för båda parter, både nu och i framtiden.

VAD GÖR BÅDA PARTERNA?

• Ni har befogenhet att ingå detta avtal på uppdrag av er själv, ert företag eller er organisation. Ni ska utse en kontaktperson som leder projektet hos er och hanterar all kommunikation med oss. 

• Ni kommer att ge oss de tillgångar, inloggningar och information som vi behöver för att slutföra projektet och ni kommer att göra detta när vi ber er om det och i de format vi ber om. 

• Ni kommer att kunna granska vårt arbete fortlöpande, ge feedback och godkännande i god tid.

• Ni besvarar våra frågor via email så fort ni hinner. Vi förutsätter att projektledaren läser epost dagligen under projektets gång. Blir projektet försenat pga sen återkoppling kommer det att påverka vår tidsplan.

• Ni accepterar att hålla er till den betalningsplan som anges i offerten.

• Vi har erfarenhet och förmåga att göra allt vi har kommit överens om och vi ska utföra allt på ett snabbt och professionellt sätt.

• Vi bygger webbsidan på en dold utvecklingsserver som ni får full insyn i. Denna är vare sig sökbar eller offentlig. Om arbetet ska utföras på ert befintliga webbhotell ska uppdraget alltid betalas i förskott.

• Vi strävar alltid efter att uppfylla den tidplan som är avtalad och bibehålla sekretessen för allt ni ger oss.

DESIGNPROCESSEN

Vi skapar en grunddesign som är responsiv och anpassar sig till olika skärmstorlekar. Vi bygger med WordPress, världens mest använda CMS, med temat Divi, ett av de populäraste WordPress-teman.

Arbetet genomsyras av säkerhet och långsiktighet. Vi använder endast tillägg som är bevisligen säkra och dagsaktuella, och vars upphovsmän ger oss bra support. Då får ni en bra slutprodukt.

Om vi vill har vi rätt att anlita underleverantör för projektet, helt eller delvis. Det är dock vi som leder projektet och underleverantören tar på sig samma ansvar som vi. Om de trots allt gör några fel tar vi det på oss till 100%. 

Ni får kontinuerligt möjlighet att följa projektets gång och ge feedback. Det ligger i ert intresse att besvara email så fort ni kan för att hålla den tidsplan vi avtalat. Förseningar i arbetet som orsakas pga av försenade eller uteblivna svar på email är ert ansvar.

Om det vid något skede sker att ni ändrar er om vad ni vill ska levereras och/eller inte är nöjd med den riktning vårt arbete tar, betalar ni oss fullt ut för den tid som vi har arbetat för er och så avslutar vi samarbetet.

TID FÖR MÖTEN OCH UTBILDNING

Ett 1 timmes möte innan uppstart ingår i våra priser. Önskar ni ytterligare möten under projektets gång måste det beställas så vi kan ta med det i offerten. Om ni inte beställer extra möten, men ändå önskar ha möten i efterhand debiterar vi detta enligt timtaxa.

Utbildning i att hantera Divi och webbsajten ingår. Självstudier är dock viktiga, vi förser er med underlag vid överlämnandet av webbsidan. Önskas mer utbildning, debitera vi för detta. Ska vi sköta om allt på webbplatsen krävs ingen utbildning, meddela oss detta innan vi skriver offert.

TEXT- OCH BILDINNEHÅLL

Vårt pris gäller om bildmaterialet är av formaten jpeg och png och levereras som separata källfiler, dvs inte inbäddade i Word-, pdf- eller andra filer. Dessutom förutsätter vi att era texter är kompletta, strukturerade, översatta och färdiga att användas. Vi godkänner email, doc, rtf eller txt – pdf bör undvikes. All extra bearbetning av innehållet debiteras enligt timtaxa.

KOMPATIBILITET MED WEBBLÄSARE I DATORER

Vi testar webbsidor med senaste versionerna av de vanliga webbläsarna för MacOS och Windows. Om ni behöver kompatibilitet i annan webbläsare, kan vi offerera detta separat.

KOMPATIBILITET MED MOBILA WEBBLÄSARE

Vi testar webbsidan i mobila enheter med normala skärmstorlekar och med vanliga webbläsare. Vi kan inte testa i Blackberry, Windows eller ovanligare Android-enheter eller andra mobila webbläsare.

SÖKMOTOROPTIMERING (SEO)

Vi kan inte garantera er bra sökresultat hos Google. Men de webbsidor vi bygger är tillgängliga för sökmotorer. Vi lägger in textutdrag och en delningsbild enligt principerna för OpenGraph.

ÄNDRINGAR OCH REVISIONER

Vi vill aldrig begränsa er förmåga att ändra er. Riktpriset i offerten grundar sig på den tid som vi uppskattar att vi behöver för att utföra allt Ni har berättat att Ni vill uppnå, men vi är gärna flexibla. Om Ni vill ändra er eller lägga till, ger vi er en separat offert för dessa.

HOSTING OCH DOMÄNNAMN

Bokar vi domännamn överförs det till er efter att slutfakturan betalats. Webbhotell bokas av oss fast i ert namn. Webbsidan kan endast installeras på ett av oss godkänt webbhotell. Kontakta oss för en aktuell lista. Varför? Somliga är olämpliga, en del är begränsade eller ger för dålig support.

 

SUPPORTAVTAL

Efter lansering sköter vi om webbsidan enligt avtalet Small på helårsavtal. Detta debiteras på slutfakturan. Har webbsidan e-handel eller specialkod startar vi upp er på avtalen Medium eller Large. Läs mer om support här.

LICENSER OCH API

Under tiden vi har en pågående affärsrelation ingår licens för temat Divi (och pluginen Divi Builder, Monarch och Bloom) samt plugin från DiviLife. Upphör vår affärsrelation måste ni köpa egna licenser för att kunna uppdatera dem på egen hand. Extra plugin och t.ex API beställs via en epostadress (licens@erdomän.se) som ni och vi har tillgång till för att förenkla hanteringen. Det sätter vi upp på ert webbkonto i samband med uppstarten. Har ni en extern mailleverantör sätter ni upp denna.

Licenser för de plugin som ingår i uppdraget ingår det första året. Därefter kan ni ta över ansvaret eller så debiterar vi er för en andel i licenskostnaden årsvis i förskott. Upphör betalningen så avaktiveras licensen.

LEGALA SAKER

Vi kommer att utföra vårt arbete i enlighet med god branschpraxis och på standard som förväntas från en kvalificerad firma med relevant erfarenhet. Vi äger rätt att samarbeta med andra i detta projektet. Dessa ikläder sig samma ansvar som vi gör.

Vi kan inte garantera att vårt arbete kommer att vara felfria och så vi kan inte hållas ansvarig för er eller för tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador.

Ert ansvar gentemot oss begränsas till det som skall betalas enligt detta kontrakt och ni kommer inte bli föremål för oss eller tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador, även om vi har informerat er om dem.

Slutligen, om någon bestämmelse i detta kontrakt skulle vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, skall den bestämmelsen avskiljas från detta avtal och inte påverka giltighet och genomförbarhet av återstående bestämmelser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bara för att vara tydlig, ”immateriella rättigheter” avser alla patent, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätt (inklusive rättigheter i programvara) och närstående rättigheter, varumärken, domännamn på Internet, rättigheter i design, databasrättigheter, rättigheter i konfidentiell information (inklusive know-how) och alla andra immateriella rättigheter.

Först garanterar ni att alla delar av den text, bilder eller grafik ni anger, antingen ägs av er själv eller att ni har tillåtelse att använda dem. När ni ger oss text, bilder eller grafik till mig samtycker ni till att skydda oss från alla krav från en tredje parts immateriella rättigheter.

Vi garanterar att alla delar av det arbete jag levererar till er antingen ägs av oss eller vi har fått tillstånd att ge dem till er. När vi förser er med text, bilder eller annan grafik, är vi överens om att skydda er från alla anspråk från tredje parts immateriella rättigheter.

Förutsatt att Ni har betalat för det arbete och att detta avtal har avslutats, tilldelar vi er alla immateriella rättigheter på följande sätt: Ni äger webbplatsen vi designar plus de visuella element som vi skapar för sidan. Källfilerna och färdiga filer lagras på ert webbhotell i en speciell mapp eftersom vi inte är skyldiga att behålla en kopia.

Vi kommer att äga alla immateriella rättigheter som vi har utvecklat före, eller utvecklat separat från detta projekt och inte betalas av er. Vi kommer att äga den unika kombinationen av dessa element som utgör en komplett design, om vi inte kommer överens om annat.

VISA UPP VÅRT ARBETE

Vi älskar att stila med vårt arbete, så vi förbehåller oss rätten att visa alla aspekter av det kreativa arbetet, inklusive skisser, work-in-progress och det färdiga projektet i vår portfolio, sociala media och på egna och andras webbplatser. Om ni inte medger detta, meddela oss. Har ni skrivit en recension efteråt får vi lov att publicera den med ert namn, länk och er bild. Publicering av recensioner på andra sajter regleras av respektive sajt.

BETALNINGSPLAN

Vi är övertygade på att Ni förstår hur viktigt det är att Ni betalar våra fakturor omgående, eftersom vi är ett litet företag. Vi utfärdar fakturor som PDF och Ni betalar till något av de konton som anges i fakturan inom 10 dagar efter fakturadatum. Ni står för ev avgifter för överföring till våra konton.

Uppdrag understigande €800 eller uppdag som utförs på ert webbhotell betalas i förskott.

För uppdrag som överstiger €800 skall 50% av riktpriset betalas i förskott. När detta är bokfört inleds arbetet.

När halva arbetet är klart fakturerar vi 25%. Efter godkänd design fakturerar vi resterande 25% samt för extraarbeten som beställts. Därefter sker flytt till det webbhotell som webbsidan ska finnas på.

Vi har rätt att överlåta fakturan till tredje part.

ÄNDRINGAR

Ändringar i våra villkor kan kanske behövas av olika skäl. Sker detta meddelar vi det via email. Har ni invändningar emot dessa måste ni meddela oss inom 8 dagar efter att ni fått emailet. Annars gäller de nya villkoren direkt, och även för innevarande projekt.

MEN VAR ÄR ALLT DET HEMSKA FINSTILTA?

Precis som en parkeringsbiljett, kan ingen av oss överföra detta avtal till någon annan utan den andres tillåtelse.

Vi är båda överens om att vi kommer att följa alla relevanta lagar och förordningar i samband med inom ramen för detta avtal och inte orsaka andra att bryta relevanta lagar och förordningar.

Även om språket är enkelt är båda parters avsikter allvarliga och vårt avtal är ett juridiskt bindande dokument.

Villkor support och assistans

Reviderade 25 november 2023

TILLSTÅND

Ni engagerar oss som en oberoende leverantör att utföra det arbete som beskrivs i det paket eller tjänst som ni har köpt.

Det är nödvändigt att få tillgång till er webbsida, därför tillåter ni att vi, eller den vi anlitar, att få tillgång till kontrollpanel och er installation hos ert webbhotell inklusive skrivbehörigheter, alla nödvändiga lösenord, samt tillstånd att installera nödvändiga WordPress-tillägg och ordna rutiner för att hantera avtalade tjänster.

Byter ni lösenord någonstans måste ni tala om detta omgående. Om möjligt ska vi läggas till som teknisk kontakt hos ert webbhotell / domänregistrator för att få aviseringar om tjänster och drift.

Vi avgör alltid hur och när uppdraget ska utföras. Planerat arbete utför vi helgfria vardagar mellan kl 04-12 svensk tid. Beställer ni arbete efter kl 12 gör vi detta nästkommande vardag.

Vi har rätt att debitera extra för akuta åtgärder under icke arbetstid enligt timtaxa + 50% jourtillägg. Om ett ärende kan anses som akut avgör vi. Exempel på akut åtgärd är en väsentlig funktion eller drift, men även säkerhetsproblem. Det är dock sällan säkerhetsproblem uppstår eftersom vi bygger in säkerhet i webbplatserna med avtal, t.ex med brandvägg som uppdateras automatiskt och med spamfilter i formulär och butik.

Assistanstid kan utnyttjas för ändringar av befintligt innehåll och skriva inlägg på er hemsida. Nya sidor offereras alltid. Det kan heller inte utnyttjas för att väsentligt ändra i temat eller dess mallar, eller specialanpassa kod. Ej heller SEO-arbete.

OBS! Innan ett avtal kan tecknas måste vi gå genom er webbsida och tillse att allt fungerar. Detta debiteras via förbetald timbank.

PRISER OCH BETALNINGAR

Vid beställning debiterar vi er halvårs- eller helårsvis via faktura. Avtalet förlängs med automatik, såvida ni inte meddelar annat. Fakturan skall vara betald innan nästa avtalsperiod inleds. Ändringar av priser och villkor meddelas i god tid innan de börjar gälla, detta sker via email, på Facebooksidan och i bloggen. Vi får lov att överlåta fakturan till tredje part.

UPPSÄGNING OCH ÅTERBETALNINGAR

Avtal och timbank kan utnyttjas tills de förbrukats. Timbank kan överföras till webbsidor som ni själv äger, dock ej till annan kund. Fria minuter för asistans i supportavtalen kan endast utnyttjas innevarande månad.

Avtal förlängs automatiskt och med samma debiteringsperiod, såvida ni inte meddelar oss en månad innan avtalet är slut.

Vi äger rätt att låta tredje part hantera supportarbetet helt eller delvis, och de som tar på sig det ansvaret accepterar att arbeta under samma avtal. De får dock inte leja ut arbetet i sin tur.

 

KUNDENS ANSVAR

En WordPress-webbsida kan ni som administratör själv redigera innehåll i samt uppdatera tema och tillägg. Om ni då råkar skada designen eller försämrar synlighet eller funktion, debiterar vi för att återställa. Det ingår inte i avtalet. Minsta debitering är en timme.

ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNING

Även om det finns begränsningar för de garantier som vi kan erbjuda, är mycket viktigt för oss att ni blir nöjd. Läs och förstå våra ansvarsgränser innan ni beställer tjänster.

Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att funktionerna i era webbsidor kommer att kunna uppfylla era krav eller att driften av webbsidor fungerar utan avbrott eller felfritt.

Ni samtycker uttryckligen att er användning av, eller oförmåga att använda de funktioner som finns i dessa webbsidor eller webbsida på Internet sker på er egen risk. Funktionerna för webbsidor som skapats för er tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig” för er användning, utan garantier av något slag. Hela risken för kvaliteten och utförandet av webbsidor åvilar er som kund.

I den mån det inte är förbjudet enligt lag, kommer vi under inga omständigheter att vara ansvariga gentemot er eller någon tredje part för eventuella skador, inklusive; men inte begränsat till; förluster, förlorade besparingar, förlust av data, avbrott i verksamheten, eller oförutsedda följdskador eller särskilda skador till följd av driften av eller oförmåga att använda dessa webbsidor, oavsett orsak, även om ni har informerats om risken för sådana skador.

Vi representerar inte eller garanterar att funktionerna i webbsidan kommer att vara fria från förlust, skador, attacker, virus, störningar, säkerhetsintrång, och vi frånsäger oss allt ansvar i samband med detta.

Har en tema- eller pluginlicens köpts i kundens namn ansvarar kunden själv för att dessa licenserna förlängs. Vi kan bevaka detta, mot ersättning.

Kunden ansvarar själv för att betalning för att tjänster som webbhotell och domänamn sker i tid. Vi kan dock bevaka detta, mot ersättning.

Detta avtal regleras av lokal lagstiftning utan hänsyn till dess lagar och regler. Ni samtycker uttryckligen att alla anspråk eller tvister med oss eller som på något sätt skapas för användning av era skapade webbsidor regleras av lokal domstol.

GODKÄNNANDE

Observera att genom att beställa och betala ett avtal, godkänner ni dessa användarvillkor som de är skrivna här. Om vi måste ändra i villkoren, tar vi upp en diskussion med er i god tid innan. Ni godkänner villkoren i detta avtal i eget namn eller på uppdrag av er organisation eller företag. Detta avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna.

0
    Varukorgen
    Din varukorg är tomÅtervänd till butiken