08-50164020 tis-fre 7-12

…men tillsammans med andra är man desto starkare.

Att få bra stöd av kollegor är viktigt, det går ju inte all veta allt. Det är då Facebook-grupperna är vettiga, där finns kunskaperna. Och även en chans att få hjälpa andra. Detta är en av mina ”tribes”: https://www.facebook.com/groups/ElegantThemesSweden

Till och med Nick Roach, Elegant Themes grundare, är medlem. Välkommen du med!

Pin It on Pinterest